Törnsfalls hembygdsförening

Kyrkogårdsvandringen den 3 augusti 2014

 

Söndagen den 3 augusti anordnades det en mindre kyrkogårdsvandring i samband med

friluftsgudstjänsten. Den handlade om Källsåkers historia bakåt i tiden. Anders och

 AnnaMaria berAnders o AnnaMaria berättar vi Sjölidenättade först inför sittande publik om

 forntiden och medeltiden händelser.

   För 540 år sedan är gården Källsåker nämnd som

 Kaeltilsaker år 1474. Då hade den funnits i flera

 decennier. År 1544 fanns en dekanegård och en

 frälsegård. Dekanegården köptes år 1564 av Charles

 de Mornay. Frälsegården ägdes år 1562 av Bröms

 Bagge. Den lydde på 1600-talet under Nygård i

 Lofta socken.

Dekanegårdarna tillhörde Linköpings stift. Frans-

mannen Charles de Mornay var en av Erik XIV närmaste män och kom i svensk tjänst år 1557.

Han fick Kronoborgs slott i förläning och förde befälet över allt krigsfolk i hela Småland. Var

gift med den högadliga Anna Trolle. Han blev avrättad med halshuggning år 1574 efter

avslöjandet av en sammansvärjning mot Johan III året innan.

  Utdrag ur mantalslängderna visar att det funnits två gårdar på ett helt mantal var. Den första

gården delades år 1727 av tre bönder i ett 1/2 mtl och två 1/4 mtl. Den andra gården delades på

två 1/2 mtl. År 1753 ägdes första gården av borgmästaren i Västervik, Sven Johansson. Den

andra gården delades alltjämt av två bröder under större delen av 1700-talet.

 

Ägarna från 1800-talet till nutid har varit: 

 

Ryttmästare Svante Schmitterlöw.

Leiutnant Gustaf Schmitterlöw.

Statssekreteraren Johan Nordefalk.

Ryttmästaren Isak Adolph Svensson.

Grosshandlare Embring & L P Hägg i Västervik & inspektor Waernmark på Melby i Ukna.

Grosshandlare Fredrik Johansson i Oskarshamn & inspektor Waernmark på Melby i Ukna.

Sven Fredrik Nilsson i Oxebo i Hallingeberg.

Nils Johan Svensson.

Carl Johan Carlsson.

Reinhold Styrenius.

Ebba, Erik, Josef, Ernst och Ture Styrenius.

Joel Karlsson. 

 

Kyrkogårdsvandringen  börjar vid Schmitterlöws grav. Den är redan omskiven i den förra

Schmitterlöws grav vandringen. En händelse som kan nämnas är att natten mellan 20-21/10

 1840 blir befallningsmannen Johannes Almberg mördad i Västervik. Kanske

 var han inte omtyckt för sitt arbete på gården eller kanske handlade det om

 en pengaskuld. Klart är att Johan Nordenfalk på Blekhem äger gården på

 1840-talet, och har ambitionen att anlägga en lantbruksskola där. Därför

 byggdes det nya hus som är desamma som finns kvar idag. Tidigare har det

 varit äldre hus på samma plats. Meningen var att det skulle bli en huvud-

byggnad i mitten, men den blev aldrig byggd pga. Johan N:s plötsliga död år 1846. Skola blev

det endast ett år. 1845 är 11 elever inskrivna i kyrkans husförhörslängd som rättarlärlingar.

 

När 1800-talet började ägs Källsåker av Sven Nilsson.Han bor dock på sin gård i Oxebo i

 Hallingebergs socken. Till sin hjälp med att driva gården har han en duktig

 dräng vid namn Otto Olofsson. Han var en mycket arbetsvillig dräng som

 jobbade hårt och visade prov på kunskaper och duglighet så pass bra att

 han blev rättare efter två år som dräng. Ottos liv fick ett tragiskt slut när

 han omkom i olycka med ett tröskverk.

 Ägaren Sven Nilsson var gift sedan år 1845 med Carolina Svensdotter.

 Sven dog år 1898 och änkan bodde kvar till sin död år 1904.

 

 

 Sven Nilsson hade två söner varav den äldsta, Nils Johan Svensson äger en gård i Norra

 StenserumGraven har fyra stenar i Hallingeberg. Han kommer till Källsåker år 1882 och dör

 redan efter två år.

 Äldsta sonen Carl Johan följer med sin mor till Västervik år 1885 men

 beger sig till Norra Amerika år 1886. Han återförenas med sin bror Erik

 Valdemar när han bor i Västra Tollstad i Östergötland år 1900.

  Carl Johan Svensson till Östra Eneby år 1906. Han är gift med Ellen

 Augusta sedan 1900 och paret har fyra barn, Carl Erik född 1899, Bror

 Helmer född 1901, Emmy Lucia född 1903 och Lilly Helena född 1906. Två

av barnen ser vi namnen på vid dessa gravstenar i gräset på var sin sida av sin far, och framför

sin farfars gravsten. 

 

 Carl Johan Carlsson var född år 1847 och dog år 1914. Han var först arrendatorpå Källsåker

 när Sven Nilsson ägde densamma. När han dog köpte Carlsson hela

 Källsåker. Han var gift med Kristina Sofia Hornvall. Paret kom från

 Västervik år 1889 och hade med sig sonen Verner Adrian, född år 1878.

 Han blev år 1910 ägare till en gård i Stora Mörtvik, där han efter fem år dör

 i en obotlig sjukdom.Verner var gift sedan år 1906 med Florence Lundin

 född 1888 i Bromma. Hon var dotter till tegelmästare Lundin som var

 verkade både på Gäddeglo tegelbruk och senare Hammar i Gamleby. Som

änka flyttar Florence till Gamleby år 1916 med sina två söner, Karl Uno

född 1906 och Ulla Torborg Florence född 1907. Florence gifterom sig år 1922 med

handlarsonen Karl Johans Tolf och dom får sonen Carl Svante. Efter Johan Tolfs död år 1938

drev änkan firman vidare under namnet Fl. Tolfs Herrekipering i flera decennier.

  Uno blir arrendator och förvaltare på Torsfalls gård i Gladhammar 1928 som då ägdes av

hans mor. Ulla var gift med Robert Odeldahl i sju år innan dom skildes och fick sonen

Torbjörn född år 1932. Ulla ägde Dröpshults Gård på 1931-talet.

 

  Den sista graven som besöktes tillhör Karl Hugo Wiik och hans hustru. Han var arrendator

 på Källsåker och Hugo & Astrid Wiikgifte sig den 10/5 1917 med Astrid Maria

 Kindqvist. Paret fick tre barn och Hugo var först hemmans-

 ägare i Gagersrum efter sin far som dog år 1914. Efter sex år

 flyttarhan med sin familj till Ekenäs i Västervik, där han

 bara stannar två år. 1922 återvänder Hugo till Törnsfall och

 blir arrendator i Mommehål. På hösten i november år 1926 

 är han åter arrendator i Källsåker, som då ägs av fabrikör

 Reinhold Styrenius i Västervik.