Törnsfalls hembygdsförening

Almviks IF:s historia

Almviks IF

 

 Almviks IF skulle år 2013 ha fyllt

80 år. Tyvärr lades föreningen

ner år 2012.


 Törnsfalls Hembygdsförening har

gjort en dokumentation av

föreningsverksamheten med

bilder och historik. 

 

  

Almviks IF 1933-2012.

 Almviks IF har en lång historia bakom sig.

Egentligen startade föreningen redan 1931,

som då hette Almviks skolas idrottsförening.

Folkskollärare Arne Nordgren samlade

skolpojkarna till en träff för att bilda

en idrottsförening så man skulle kunna

avlägga prov för idrottsmärken.

Hela historien om AIF går att läsa här till

höger under rubriken Almviks Idrott-

förenings Historik  1933-1983, som är

ett häfte som sammanställdes inför

50-årsjubileumet. Det skrevs ner av då-

varande sekreteraren Inger Matsson, ett

rätt så långt stycke, men mycket intressant

och värt att läsa.

 Efter 1983 finns förnärvarande inte så

mycket dokumenterat ännu, men vi ska

försöka att forska vidare.

 Under 1980-talet köpte föreningen in

en snöscooter med spårsläde, som kom

till stor användning under snövintrarna

som kom.

 När gymnastikhallen blev färdig 1990

blev det ett stort lyft för föreningen. Då

kunde nya aktiviteter göras som inne-

bandy, vollyboll, badminton och bord-

tennis som exempel. Gymnastiken blev

stor med många grupper i alla åldrar.

Fotbollen fick nya och frächa omkläd-

ningsrum, då man tidigare fick klä om 

i badhuset, som sedan revs.