Törnsfalls hembygdsförening

Vår hembygdsgård- Sjöliden

Sjöliden 

 Sjöliden, fattighuset. På bilden ses även Averums ladugård, svinhus samt mjölkbord. Törnsfalls kyrka i bakgrunden. Foto 1920-talet.

 

 

Hembygdsgården Sjöliden byggdes i slutet av 1700-talet som sockenstuga och var då en mindre byggnad med bara ett våningsplan. När skolreformen kom 1842, beslutades att den första fasta skolan i Törnsfall skulle bli i sockenstugan.

Sockenstugan byggdes till med en övervåning, där organisten bodde. Han var även skollärare. Skolverksamheten startade 1847. 

Nya kyrkskolan byggdes 1870 och tog över undervisningen. Sjöliden användes därefter som fattighus till det nya ålderdomshemmet som stod klart 1932.