Törnsfalls hembygdsförening

Skolorna i Törnsfalls socken.

 

          

Skolundervisningen organiseras

Den avgörande stadgan om folkundervisningen i riket, utfärdades av K.M:T den 18 juni 1842, enligt vilken i varje socken skulle finnas minst en fast skola.

Denna förordning upplästes på Andersmässe sockenstämma i Törnsfall den 30 nov. 1842.

På en stämma om skolinrättningen den 12 juni 1845, uppsköts beslutet pga friherre Johan Nordenfalk ej var närvarande.

Vid ytterligare en stämma året efter, den 12 juni 1846, var tidsfristen nästan ute, varför beslut måste fattas. Det fick följande lydelse:  ”1:mo att församlingens sockenstuga skulle inredas till skolhus och att påbyggnad å samma skulle ske så, att den blifvande läraren och nuvarande orgelnisten kunna vara lagligen och tjänligen bebodde; 2:do Nedre våningen blir skolhus och den öfre begagnas af orgelnisten.”

Härmed var det avgörande steget taget.

Arbetet med ombyggnaden av skolhuset (f.d. fattigstugan, nuvarande hembygdsgården) skulle vara slutfört till november samma år. Socknens första skolstyrelse valdes och den 16 nov. samma år kunde den färdiga skolbyggnaden tagas i ögonsikte, varvid intet var att anmärka på.

Skolläraresysslan skulle utannonseras ledig för att tillträdas den 1 maj 1847. Vid en stämma den 27 maj 1847 valdes till socknens förste egentlige skollärare A. P. Broman.

Denne tjänstgjorde endast en kort tid, varefter han avflyttade.

Den ende kompetente sökande till skolläraretjänsten, efter A.P Broman var Erik Gustaf  Myrenius. Han uppehöll tjänsten till år 1862. Det året blev han avskedad pga  att han misskött sig och försummat skolan.

1850 valdes klockaren, organisten och utbildade skolläraren Carl Johan Johansson.

Redan innan avskedandet av Myrelius hade organisten Johansson tagits i anspråk för skolundervisningen. På en stämma den 9 juli 1854 beslöts att Johansson skulle leda undervisningen i den fasta skolan under fyra månader, medan Myrelius ägnade sig åt den kringflyttande skolan.

De ambulerande skolorna bestod av fyra roteskolor där läraren skulle undervisa under två månader i varje skola. Roteskolorna inrättades enligt följande: 1:a roten skulle vara Blekhem eller Almviks köping, 2:a roten Skvagerfall, 3:e roten Mommehål och 4:e roten Avalund.

Den nya kyrkskolan togs i bruk 1870. Vid den första examen, 17 juli 1871,  hölls en högtidlig invigning av prosten M. Nennes.

För småskolan i Almvik år 1883 inköptes lägenheten Alviken.

För småskolan i Avalund, tidigare Kårby, uppfördes år 1885 ett nytt skolhus, kallat Gustafsberg.

För skolan i Mommehål förhyrdes lokal i Mommehål. Sedan beslut om skolans förändring till folk- och småskola fattades den 21 maj 1883, att uppföras år 1885 vid Mommehål, ett skolhus, av rustmästaren L.F Nilsson på Källsåker, som år 1886 mot hyresersättning kunde tagas i bruk för skolans räkning. Detta skolhus inköpts sedermera av församlingen år 1890 .

På grund av växande barnantal i Mommehål inackorderade socknen en del barn i Västerviks stads småskola i Målserum.

En folkskola vid Almviks köping inrättades, ett skolhus uppfördes vid Bondetorp för både den nya folkskolan och för småskolan, som flyttades dit från Alviken.

Källa Jon Villskog, Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening 1945

                                                                                            

 Några bilder från skolorna här nedan.

 Vissa bilder har en rätt så dålig kvalitet, vilket beror på att det är kopior av kopior.

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                     Tillbaka till förstsidan

 

Sjöliden. Den första "fasta" skolan i Törnsfall. 1846 - 1870. Här finns inga bilder från skoltiden.

Alviken. Först var den en roteskola, fram till 1883, då Alviken blev småskola. Alvikens småskola lades ner 1929.

 

Alvikens skola 1898. 2:a raden 3:dje från vänster sitter Emmy Norman f. Lindqvist. Lärarinnan heter Elin Karlholm. Bilden kommer från Maj-Britt Nilsson, född Norman.

 Foto från skolan i Alviken. Årtal och personer okänt

Alvikens skola 1904-1905.

 Bilden lämnad av Eivor Sandberg, Jonsson.

Alvikens skola 1910-1911? Från Axel Johansson (Linder). Lärarinnan är Elin Karlholm. Bilden tagen vid vägen ovanför Vidablick. x = Axels mor Greta Nilsson, till höger om henne Märta Jonsson.

Kyrkskolan i Törnsfall. 1870 - 1945. Där fanns folkskola, syskola och fortsättningsskola. I en intilliggande byggnad fanns också en slöjdskola.

 

Johan Axel Wretman. Född 19/10 1859. Var kantor i Törnsfall 1888-1899 (enl. Wikipedia) och folkskollärare i Törnsfall kyrkskola. Kantor Wretman avled 21/10 1945

 Skolklass från Kyrkskolan i Törnsfall ca. år 1915. Lärare kantor Wretman. Till höger om honom står dottern Maja, gift Gustavsson,blev småskollärare i Almvik på 1930-talet. Närmast henne sitter Astrid Jonasson, gift Lindberg, från Vångsunda som blev "bondmora". I främre raden från vänster sitter Berta Lindberg, Vångsunda, som blev hushållslärare. Bredvid henne sitter Märta Jonsson, Almvik. Drev som vuxen "Pensionat Alviken".

Kyrkskolan i Törnsfall. Läraren är kantor Wretman. Årtal okänt. Någon som vet något om bilden?

Julfest i Törnsfalls Kyrkskola 1930

Städtanterna vid Kyrkskolan.

Törnsfalls Kyrkskola klass 3 - 6 År 1940.

Sittande från vänster: Karin Andersson, Eva Danielsson, Vera Ström, Gunborg Andersson, Maj-Britt Jonsson, Maja Hummelgren, Britta Pettersson, Lilian Karlsson, Birgit Nilsson och Linnea Karlsson.

Stående från vänster: Bertil Andersson, Per Drott, Ingvar Alexandersson, Yngve Johansson, Sven Lindberg, Greta Larsson, Harry Pettersson, Elsa Larsson, Arne Hansson, Vera Pettersson, Harry?, Stig Larsson och Gunnar Svensson. Läraren: Ivar Håkansson.

Gustavsbergs Skola 1885 - 1944. Bilden från årsk. 1 - 2 år 1937. 

Från vänster: Ingvar Alexandersson Vångsunda, Gun-Britt Johansson Hagaberg, Ulla Källgren Dröpshult, Bengt Olofsson Dröpshult?, Lärare Annie Lindberg, Anna-Stina Jansson Kårby, Olle Ohlsson Aveslätt, Gösta Karlsson Svensbo och Ingvar Hummelgren Kårby.

 

Gustavsberg läsåret 1943-44.

Främre raden från vänster: Ulla-Britt Lindberg, Ulf Karlsson och Sonja Sundbäck.

Bakre raden från vänster: Svea Karlsson, Ingegärd Pettersson, Inga-Britt Johansson, Maj Eriksson,Hans Nilsson och Arne Olsson. Lärarinna: Annie Lindberg.

 

Fortsättningsskolan i Mommehål 1925.

Ingegärd Eriksson f. Lignel född 1919 står längst fram i ljus kappa. Med på bilden är också bl.a. Britta Wik, Britta Karlsson, Britta Pettersson g. Nilsson, Stillman, Lennart Karlsson och Erland Nilsson. Lärare: Arne Nordgren.

Mommehåls Skola Åk ? 1953-1954.

Övre raden från vänster: Roland Gunnarsson, Rolf Johansson, Gunnar Svensson, Sven-Erik Gabrielsson, Anders Hallinder och Bengt-Åke Överberg.

Främre raden frå vänster: Peter Didring, Sven-Åke Fredriksson, Henry Söderström, Bengt Karlsson, Britt-Marie Linge, Irma Lindkvist, Christina Linge, Mats Adolfsson, Sören Kristiansson och Jan-Olof Henriksson. Lärare: Tekla Viktor.

Mommehål Skola Åk 3-6 1962-1963.

Övre raden från vänster: Carina Arvidsson, Kerstin Johansson, Ann Reimhult, Kerstin Karlsson, Liz Petersen, Tom Jenneteg, Ingemar Elb, Conny Gustavsson, Lennart Henriksson, Barbro Gustavsson, Kristina Arvidsson, Ing-Marie Wessman, Hanne Persson, Britt-Louise Larsson,Annika Johansson och Laila Ljungblad.

Främre raden från vänster: Göran Johansson, Bo Elb, Anton Pedersen, Lars Johansson, Ivan Karlsson och Jonny Johansson. Lärare: Tore Johansson.

Almviks Skola 1926-2012. Bilden tagen1930.

.

Almviks skola klass 1-2 år 1926

Översta raden från vänster: Gunnar Pettersson-Ulmevik, Harry Pettersson, Olle Johansson, Hilding Hillen, Allan Johansson, Ingvar Karlsson, Lennart Torstensson, Evert Gustavsson och Hugo Norberg.

Andra raden uppifrån från vänster: Sonja Anderesson, Harald Nilsson, Gillis Andersson-Girdland, Gunnar Larsson, lärarinnan Elin Karlholm, Gösta Jonsson, Bengt Johansson och Karl-Gustav Johansson.

Tredje raden (sittande på bänken) från vänster: Maj-Britt Ottosson, Greta Hultman, Britta Svensson, Anne-Marie Jansson, Birgit Björkhagen, Maj-Britt Norman, Anna Svensson, Anna-Britta Henriksson, Anna-Lisa Persson, Marianne Lundholm och Birgit Persson.

Nedersta raden (sittande på marken) från vänster: Maja Strömberg, Charles Hjelm, Stig Norman, Per-Gunnar Green, Elis Hjelm och Karin Karlsson.

 

 

 Almviks skola klass 3-6 år 1926.

Översta raden från vänster: Gösta Gustavsson, Granhagen, Erik Jansson, Gagersrum, Per Norman, Almviks köping, Linder Andersson, Skvagerfall, Gunnar Jakobsson, Almviks varv, Einar Jansson, Gagersrum, Folke Boll, Almviks varv, Nils Johansson, Skvagerfall, Per Arvidsson, Framnäs och Erik Gustavsson, Ekviken.

Andra raden uppifrån, från vänster: Anna Jakobsson, Almviks varv, Anna-Greta Andersson, Johansbo, Stina Larsson, Rävhagen, Greta Johansson, Måshult, Anna hultman, Bollsveden, Nils Jonsson, Kungsholm, läraren Olof Pettersson, Hugo Gustavsson, Skvagerfall, Eva Johansson, Svinnersnäs, Karin Green, Syltorp och Valdy Larsson, Kålåker.

Tredje raden (sittande på bänk) från vänster: Maja-Lisa Henriksson, Almviks köping, Alice Johansson, Måshult, Tyra Johansson, Svinnersnäs, Gurli Norman, Almviks köping, Thora Hultman, Bollsveden, Stina Karlsson-Hillen, L:a Ekviken, Ulla Strömberg, Blekhem, Inga Johansson, Almviks köping, Anna-Lisa Karlsson, Blekhem och Britta Rasmusson, Almvik.

Nedersta raden (sittande på marken) från vänster: Torsten Jonsson, Kungsholm, Karl-Erik Karlsson, Torebo, Gustav Allfors, Blekhem, Olof Green, Syltorp, Karl-Gustav Svensson, Skvagerfall, Mats Larsson, Almvik köping och Alvar Karlsson, Skogstorpet.

Almviks skola. Klass 3-4 år 1928-29.

Främre raden: 3:a från vänster Anna-Lisa Persson, Kålåker, 5:a fr. v. Anna Eriksson f. Svensson, Sjögata, 8:a fr. v. Brita Manfred f. Svensson, Sjögata, Längst ut till höger Karin Strömbäck f. Karlsson, Blekhem.

Andra raden: 5:a fr v. Maj-Britt Nilsson f. Norman, Almvik.Längst ut till höger Marianne Karlsson f. Lundholm, Blekhem. Tredje raden: 4:a fr.v. Gunnar Larsson, Kålåker, senare Boda.

 Lärare: Söderberg?

Almviks skola 1938. Årskurs 5-6.

Längst fram till vänster: Stig Lundholm, Blekhem, 5:a fr. v. Inga Strömberg, Blekhem.

Bakre raden: 3:a fr.v. Lennart Eriksson, Blekhem, Olof Pettersson, lärare, Torsten Eriksson, Blekhem och Arne Svensson, Blekhem. Längst till höger Tage Uddman. 

Almviks Skola Åk 3-4 1947-1948.

Övre raden från vänster: Åke Matssom, Pekka Andersson, Egon Johansson, Allan Karlsson, Lars Eriksson, Sture Andersson, Bertil Andersson och Per-Olof Jansson.

Främre raden från vänster: Lennart Danielsson, Ulla-Stina Björk, Barbro Andersson, Vanja Malmersjö, Inger Larsson, Stina Drott, Anna-Greta Karksson och Bertil Törngren. Lärare: Martin Cederlöv.

Almviks Skola Åk 4-5 1952-1953.

Stående från vänster: Mona Karlsson, Britt-Marie Larsson, Birgitta Ström, Kerstin Pettersson, Sivert Gustavsson, Leif Matsson, Villy Holm och Ingemar Svensson.

Mittenraden: Kurt Svensson, Göran Josefsson och Lars-Erik Karlsson.

Sittande från vänster: Monika Axén, Inger Karlsson, Siv Gustavsson, Britt Matsson, Gunvor Larsson, Vanja Petersson, Roland Jonasson, Lennart Hasselgren, Jan Karlsson och Jan-Olof Petersson. Lärare: Martin Cederlöv.

 

Almviks Skola Åk 1-2 1954-1955.

Översta raden från vänster: Tord Pettersson, Arne Andersson, Thomas Johansson, Göran Nilsson, Jonny Holm och Rolf Larsson.

Mellanraden från vänster: Mats Johansson, Christina Schultz, IngaLill Höglund, Gunvor Ståhl, Britt Johansson, Bo Gustavsson, Gunnar Svensson och Leif Svensson.

Främre raden från vänster: Roland Manfred, Britt Ottosson, Håkan Strömbäck, Anita Karlsson, Sune Hermansson, Birgitta Petersen, Torbjörn Kindahl, Kurt Matsson och Lars Nilsson. Lärare: Maja Gustavsson.

På väg till Almviks skola år 1954.

Från vänster: Thomas Johansson, Roland Manfred, Kurt Matsson och Håkan Strömbäck.

Almviks Skola Åk 1-2 1959-1960.

Stående från vänster: Sören Johansson,Inga Karlsson, Börje Svensson, Rosita Nilsson, Bengt Andersson, Britt-Marie Eriksson,Birgitta Larsson, Örjan Christiansson, Britt-Marie Lönn, Stina Pettersson, Britt-Marie Johansson, Gunnel Johansson och  Yvonne Fältsjö.

Sittande från vänster: Urban Karlsson, Leif Andersson, Sune Jansson, Arne Matsson, Tomas Fahlström, Sten Andersson och Karl-Axel Hjalmarsson. Lärare: Maja Gustavsson.

 

Almviks Skola Åk 3-4 1959-1960.

Stående från vänster: Inga-Britt Fredriksson, Lisbeth Andersson, Ingela Manfred, Sylvia Johansson, Anette Eriksson, Gun Andersson, Marianne Johansson, Kerstin Persson, Ulla-Britt Ståhl, Anita Pettersson, Berit Karlsson, Ingvor Gustavsson och Ulla Svensson.

Mellanraden: Lars-Göran Karlsson, Bert Matsson och Jan-Olov Jakobsson.

Sittande från vänster: Göran Ström, Lennart Schultz, Leif Fältsjö, Hans Nilsson, Bengt Svensson, Börje Nilsson, Örjan Jansson och Bengt-Ola Larsson. Vikarierande lärare: Berit Eriksson (ordinarie lärare Bengt-Olof Nork)

 

Avslutning i 6.an i Almviks Skola 1959.

Från vänster: Göran Nilsson, Gunvor Stål, Kurt Mattson, Roland Manfred,Tomas Johansson, Anita Karlsson och Christina Schultz. Lärare: Olof Pettersson.

Almviks Skola Åk 3-4 1970-1971.

Översta raden från vänster: Ginger Eriksson, Åsa Svensson, Eva Johansson, Anders Nylén, Conny Gustavsson och Carl Aschan.

Mellanraden från vänster: Börje Karlsson, Annelie Karlgren, Marita Eriksson, Yvonne Lindberg, Kajsa Klasén och Maria Ydreborg.

Nedre raden från vänster: Stefan Matsson, Elisabeth Pettersson, Gunilla Lindberg, Lena Appelqvist och Alf Pettersson. Lärare: Allan Malm.

 

Skolmaten.

 Den 26 september 1953 började eleverna i Almviks skola få lagad mat. Som föreståndare och kokerska anställdes Karin Strömbäck med Karin Johansson som medhjälpare. Lokalen var Urtorpet. (ett båtsmanstorp) 

 Dagen började klockan 7.00 och slutade mellan 14.00-16.00. Timpenningenvar 2,00 kr.

 

Matleveranser:

Mjölk kom från Blekhems egendom, levererades med mjölkbil.

Kött- och charkvaror från Hugo Karlsson, Saluhallen i Västervik, transporten skedde med Forslinds lastbil.

Torra varor levererades av Oskar Daléns affär i Almvik.

 

 Karin berättar att det var en kamp med råttor varje morgon, och att vattnet och mjölken ofta hade frusit under natten. All mat lagades från grunden. Diskade gjorde man förhand. Ofta tog vattnet slut och varmvattenberedaren läckte.

 En vedeldad kamin fanns, vilken med tiden byttes ut mot en täljstenskamin och senare till oljekamin.

 Mellan 50-70 elever serverades i det gamla båtsmanstorpet under 13 år. Ny bespisningslokal byggdes 1966 vid skolan, då utedassen och bodarna gjordes om till kök, hygienutrymmen, skafferi och matsal.

 1981 slutade Karin Strömbäck efter 28 års arbete. Hon efterträddes av Barbro Knutsson.

 

Storstädning av Almviks Skola.

Storstädning med galvaniserad plåthink, skurborste, skurtrasa och såpa. Eleverna hade skurlov.

Skurtanterna är från vänster: Karin Jonsson, Ingrid Frisk och Astrid Uddman.

Bilden är tagen i slutet av 30-talet. 

 Maja Gustavsson var småskollärare i Almvik från 1930-talet till fram till 1960-talet. Maja föddes den 29/12 1903 och avled 14/2 1978.

Linder Johansson med sin skolbuss av märket Ford. Bilden är tagen i slutet av 1950-talet vid Almviks järnvägsstation.

Elever med lång skolväg fick från slutet av 1940-talet skolstjuts med bil.

På lördagarna satte Linder på bilradion. (Man gick i skolan på lördagarna på den tiden) På morgonen var det frukostklubben med Sigge Furst och på eftermiddagen var det Sveriges bilradio med C-G Hammarlund.

Badhuset i Almvik.

Röda Korset skänkte 10.000 kr till ett badhus. Bastun byggdes år 1950, byggmästare var Ernst Johansson.

Karin Jonsson anställdes som baderska. Eleverna badade i början varje lördag, senare varannan vecka. (Det var ju skoldag på lördagarna fram till slutet på 60-talet). Även Mommehåls skola kom för att bada. Bastun värmdes  upp med ved och eleverna fick hjälpa till med att elda.

Vid 1950 var timlönen som baderska 3,50 kr per timma. Badpriset 50 öre för vuxna.

Karin Jonsson slutade 1970 och efterträddes av Anna-Greta Svensson som arbetade fram till 1991 då badhuset revs.

Badhuset användes också som omklädningsrum av Almviks IF och de gästande lagen när det var fotbolls-matcher.

Karin Jonsson, Kungsholm, på trappan till badhuset.

Flygbild från 1961 över Almviks skola

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)