Törnsfalls hembygdsförening

Törnsfalls rosen.

Av Anna Maria Jakobsson, Törnsfalls hembygdsförening.

Under POM-uppropet, programmet för odlad mångfald, 2006-2012 sammanträffade jag med en

engagerad växtinsamlare Jenny Wallberg. Hon är en duktig kännare av gamla ros sorter och

perenna växter.

Jenny och jag påbörjade vårt samlararbete med att åka runt i Törnsfall socken, där hade jag god

kännedom om bygden med gamla torp och gårdar.

Förr var historiska rosor mycket uppskattade, i paradrabatter, i rundlar framför hus rabatter

eller längs med grusgången från grinden. Där kunde man på nära håll beundra och ta del av

deras fantastiska doft. Man kan nu hitta dessa rosor på undanskymda platser, bakom vedboden,

hönshuset och på gammal bortglömd kompost.Törnsfalls rosen till vänster och Alba Miniette till höger

Vid ett tillfälle år 2010 var vi till en gård som funnits ca

200 år, vi hade fått kännedom om en skirrosa ros som

skulle växa där.

Det visade sig vara en liten häck av rosen Alba `Minette`,

den nordiska rosen eller vikingarnas ros. Man hade länge

trott att rosen hade svenskt ursprung, där av namnet. Det

visade sig senare att en av rosväldens främste ros-

förädlare,  Vibert i Frankrike, redan 1819  började 

saluföra rosen under namnet `Minette`.                                      Törnsfalls rosen till vänster och

                                                                                                                                  Alba Minette till höger                          

 Växtplatsen vid den gamla gården var utanför tomtgränsen på höger sida om det som en gång

varit en grusgång med rosrabatter. Vi dokumenterade och fotograferade. När sedan vi vänder

oss om möts vi av en ståtlig ros som fått krypa till vänster om den forna grusgången och tagit

skydd undan gräsklipparen under en ståtlig ask.Jenny hittar Törnsfalls rosen 2010

- ”Vad är detta, den rosen har jag aldrig sett” utbrister

Jenny. Vi fortsatte vår dokumentation och fick även

tillstånd av ägaren att gräva upp en rot. Rosroten sändes

sedan till Fredriksdal, Helsingborg.

Jag började samla in historik om rosorna från gården. På

1900-1940 talet hade det bott en lantbrukarefamilj där

hustrun önskade sig en rosrabatt. Sonen har berättat att

mor Hanna önskade sig rosrabatter på båda sidor

om  grusgången från grinden och upp till huset.                                 "Jenny hittar Törnsfalls rosen 2010

Hon tyckte mycket om blommor och ville gärna ha

rosor som skulle lysa grant från stora vägen. Men far Gustaf sa ”nej, man får inget ut av dem, de

kostar”. Sonen i huset inskaffade då rosor till sin mor från banvaktsstugan i Hjortekrog. Sonen

hade i slutet av 1930-talet gift sig med en dotter till en båtsman Törngren, på Svensktorpet under

Tjust Båtsmanskompani. I Svensktorpet har båtsmän bott sedan 1721, båtsmännen gjorde exercis

i Karlskrona.

Under några år fanns det sedan rikt blommande rosrabatter vid den gamla gården och en fint

krattad grusgång. Efter att gården bytt ägare några gånger och inget intresse för rosor och

rabatter fanns så hade dessa rosor fått krypa iväg och fått gömma sig och tagit skydd utanför

tomtgränsen.

 

Törnsfalls rosens resta stjälk och blomma  ”Historiken sändes också iväg till Fredriksdal.

 Vi fortsatte vårt letande efter den okända rosen och fann

 den på två ställen till i Törnsfall. Vid ett f.d. grenadjärs-

 torp kallades den för ”mormorsrosen”. Där kunde

 ägaren till torpet berätta att vid ett tillfälle på 1960-talet

 hade hon haft besök av en man född 1924, han ville se

 och lukta på rosen från sin barndom ”mormorsrosen”.

 Vid ett skomakaretorp ca en km bort från den gamla

 gården växte den som häck ca en meter i höjd.

 Törnsfalls rosens resta stjälk och blomma

 I närheten av andra trädgårdar som vi besökte hittades Agatarosen, Maidens Blush, Harison´s

Yellow.

 Vår resa genom Törnsfall har även gett oss perenna växter. Vid ett gammalt bostadshus från

1845 i Svinnersbo fann vi ljust blålila gammaldags höstflox, med stjärnformade blommor.

Brunröd daglilja, visligen vanlig men bortglömd under ett krikonträd. Jätteprästkrage med

strålformade kronblad samt fänrikshjärtan som vi inte sett tidigare. Prästkragen tog vi ett

rotskott av och skickade till Alnarp i Skåne, vi sökte och fann historik om den också. En dam

på 90 år kunde berätta att när hon som nygift 1951 kom till gården så växte prästkragen där.

Under förra året hörde de av sig från Alnarp ang. prästkragen, det odlas på den och nu väntar

vi med spänning på resultat.

JätteprästkrageRödbrun daglilja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ”Jätte prästkrage med strålformade                                                                Rödbrun daglilja under krikonträd”  

kronblad som odlas på Alnarp, Skåne” Fylld blåklocka

 Vid ett torp där de nuvarande boende har bevarat

grusgång och blomrabatter hittade vi en fylld blåklocka.

Det berättades om att en dam i början av 1900-talet

hade anlagt trädgården och att folk gick och cyklade dit

söndagar för att se på den vackra och välplanerade

trädgård Planen inför sommaren är att vid ett smedbo-

ställe i Kårby finns en rosbuske med vita rosor och sedan

visade det sig att på ett gammalt foto från 1910-

talet finns samma rosbuske med.                                                                                  "Fylld blåklocka"

 Det blir spännande och intressant.

 I slutet av maj 2018 fick vi då efter 8 års väntan besked om att vår okända ros hade fått namnet

Törnsfalls rosen. Det var Lars-Åke Gustavsson, projektledare för POMs rosinventering som

meddelade oss det glädjande beskedet.

Västervikstidningen gjorde ett reportage om Törnsfalls rosen och sedan har efterfrågan varit stor

och nu har över 20 st rotäkta skott sålds och fler står på tur och vill köpa.

 

Referenser

att inventera rosor

Rolf Engström, POM – programmet för odlad mångfald.

att inventera perenner

Linnea Oskarsson, POM – programmet för odlad mångfald.

www.pom.info

 

 Artikeln är skriven av AnnaMaria Jakobsson, Törnsfalls Hembygdsförening och publicerad i Tidskriften "Stenmuren"