Törnsfalls hembygdsförening

Sevärt i vår bygd

 

Byggnader

 

  • Törnsfalls kyrka
  • Blekhems herrgård
  • Kålåkerstugan
  • Almviks Tegelbruk

 

Törnsfalls kyrka Törnsfalls kyrka

   Kyrkan är den äldsta kyrkan i Kalmar län norr om Kalmar. Tornet uppfördes på 1100-

   talet och kyrkohuset under 1200-talet. På 1600-1700 talet var kyrkan vitrappad både 

   på in och utsidan.Tornets översta del har reparerats flera gånger men på 1780-talet var

  den så förfallen så en nybyggnad av tornet var nödvändig. Då fick den sitt nuvarande

  utseende  med ett gyllene kors och en gyllene kula.Taket var från början täckt av spån

  och blev belagt av tegel första gången på 1950-talet. Den senaste renoveringen blev 

  mycket omfattande då man även renoverade inne i kyrksalen. Renoveringen var färdig

  1991.


 

 


 

 

 

Blekhems HerrgårdBlekhems herrgård

  Blekhems herrgård uppfördes i sten åren 1838-1846 efter ritningar av

   arkitekten Axel Nyström. Renovering och ombyggnad gjordes 1902

   efter ritningar av professor Isac Gustaf Clason. Ägarlängden är lång

   och här kan nämnas att i slutet av 1300-talet ägdes gården av

   underståthållaren i Tjust, Björn Soop. Genom hans släktingar och

   andra har Blekhem en lång historia. Direktören i Ostindiska

kompaniet Christian Dichman köpte Blekhem 1773 och skänkte det 1778 till sin måg Olof Johan Risell (adlad Risellschöld) och dotter Maria. Deras son lagman Christian Christoffer Risell-

schöld innehade Blekhem till sin död 1826. Efter hans änkas död inlöstes det av lagmannen bror Olos Johan Risellschöld.

Dennes dotter Maria gifte sig med Friherren Johan Nordenfalk 1828. Paret arranderade först Blekhem men blev dess ägare

1836.

Därefter har gården gått i denna släkt.Blekhems egendom förvaltar i dag över mer än 200 byggnade, varibland flera

kulturbyggnade och äger 3900 hektar skog och åker på ägorna. Förutom jordbruk bedrivs också uthyrning av stugor och

turistverksamhet med jakt och fiske.

 

 


 

 

Kålåkerstugan    Kålåkerstugan

  Kålåker kommer man till om man från E22:an åker in mot Blekhem  

  och tar av till höger innan bron.

  Kålåkerstugan lär vara det äldsta huset i Kålåker. Det kallas också för

  Svenssons-stugan, efter en Carl Petter Svensson som bodde här i slutet

  av1800-talet. Arbetare från Blekhem fick bo här när de blev

  pensionärer.

 

 

 


 

Almviks Tegelbruk   Almviks Tegelbruk

   Almviks Tegelbruk med anor från 1600-talet ligger i norra delen av

  Almvik nära Gamlebyviken. Där tillverkades tegelsten, takpannor

  och tegelrör för täckdikning. Produktionen pågick fram till 1971.

  Tegelbruket ägs av Blekhems Egendom och drivs numera som

  museum av föreningen Tegelbrukets vänner. Det går att läsa om 

  dess historia på deras egen hemsida.

  Klicka här på almvikstegel.se

 

 


 

Vi har riktigt härliga smultronställen i vår bygd. Vi vill gärna dela med oss av dessa.

Mösjön, åker man förbi när man ska till Törnsfalls kyrka.

Blekhems herrgård.

Om man tar vägen från E22 in mot Blekhem åker man över den gamla bron som går över sjön Bleken. Därifrån ser man Blekhems herrgård. 

Följer man vägen upp bredvid grustaget finner man "Malmkällan"

Följ stigen in i skogen. Så hittar man spår av källan.

Skylten bredvid står det: "Hälsokälla sedan urminnes tider, vattnet ansågs hälsobringande, dels för att det var järnhaltigt och dels för att det rann mot norr"