Törnsfalls hembygdsförening

Bli medlem...

 

 

...att vara medlem i Törnsfalls hembygdsförening kostar 150:-/medlem.

Alla bidrag är välkomna och ett måste för att driva verksamheten vidare. Föreningen äger fastigheten Sjöliden, som är vår hembygdsgård. Arbetet utförs helt ideellt, men till reparationer , underhåll, elräkning och försäkring behövs pengar. Välkommen och tack för ditt stöd genom att vara medlem.

Vill även Du vara medlem i vår förening,

var vänlig betala in på bankgirokonto: 748-6897

Vi annonserar på vår Hemsida och på Facebook om tid och plats inför varje aktivitet. Vi annonserar inte i VästerviksTidningen längre. Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna att delta i vår verksamhet. Hembygdsföreningen behövs för möten mellan generationer. Där kan vi tillsammans söka våra rötter och förstå vår historia.

 

Tillbaka till hem