Törnsfalls hembygdsförening

Kända personer från socknen

 

Ernst Leonard PetterssonErnst Leonard
Ernst Leonard Pettersson föddes den 3 mars 1899 i Sjögatan, Almvik,      Törnsfalls församling. Fadern var arbetaren Gustaf Pettersson och modern Hilda Maria Andersdotter. Ernst växte upp med fem bröder, varav en flyttade till Amerika 1902. Familjen Pettersson flyttade till Almviks varv 1917 där fadern arbetade på tegelbruket. Även Ernst var tegelbruksarbetare i sin ungdom.
På 1920-talet var han elev vid konstakademin i Stockholm. Ernst Leonard Petterson kom att ta sig namnet Ernst Leonard som konstnär. Han blev bildkonstnär och målade porträtt och kustbilder från Gotland och Skåne.   Ernst Leonards konst finns representerad på Moderna museet i Stockholm.
År 1935 flyttade han med sin mor till Rådhusgatan 19 i Västervik. Sina sista  år bodde Ernst Leonard på Brunnsgatan 10 i Västervik, där han avled den 28 oktober 1991.
 En tavla finns på hembygdsgård och den inköptes på auktion 2010    
                                                                                                                       
 

 


 

 

 

  Erik Reimhult

 

Erik Reimhult

 

    Erik Emanuel Reimhult föddes den 6 sept. 1915 i Rumhult, Hjorted

  gubbar i sin omgivning. 1942-45 blev det utbildning vid Västerviks 

  Bildhuggarskola. 1957 praktiserade han för Bror Hjort. Intresset för djur

  och natur gjorde att han helt kom att ägna sig åt att utveckla sin teknik, att

  med såg forma djurskulpturer i trä. Detta ger en kärvhet som väl stämmer

  överens med den karaktär man anar hos t.ex. en älg eller en vildsvinsgalt.

  Det uppnås bl.a. genom att ytan lämnas just så rå, som valet av denna  

  teknik medger.

  Erik Reimhult fick bl.a. Kalmar läns Kulturstipendium 1971, Västerviks-

Tidningens kulturpris 1988 och Kulturstipendium från Västerviks Kommun 1991.

  Erik Reimhult bodde och hade sin verksamhet i Hjortkullen utanför  Västervik. Han avled den 20 sept.

1999, 84 år gammal.

 Här nedan är några av skulpturer, som är typiska för Erik Reimhult.

 

Älg   Rådjur   Räv

 

 


 

 

Oskar Green, vår folkkäre lantbrevbärare.

    Oskar Eliot GOskar Greenreen föddes den 30 nov. 1913 i Haga, Gamleby. Fadern var 

  sågverksarbetare. Familjen flyttade till Segelrum 1919. Oskar och hans bror

  Evert gick i Ullevi Skola. Efter skolan jobbade Oskar som lantarbetare,

  senare anställd vid järnvägen. Lantbrevbärningen började i lite skala på

 1930-talet. Postkontoret fanns på järnvägsstationen i Almvik. Per Norman

  och Birger Pettersson cyklade runt till Almvik-Blekhem och Segelrum.

    Efter krigsslutet utökades postlinjen och Oskar Green anställdes som

 brevbärare. Han kuskade runt med sin läderväska, först på cykel och sedan

 med moped. Linjen hade då utökats till Gagersrum-Hjortenbaden-Slättfall-

 Boda och Kålåker. Oskar fick vintertid kämpa med sin cykel i kyla, regn och

genom snödrivor. Snöröjningen utfördes på den tiden med hästar och träplog. Oskar älskade sitt jobb 

och klagade aldrig. Alltid på gott humör och plikttrogen. Han tog sig tid att prata en stund och även

dricka en kopp kaffeOskar med sin moped.

 År 1961 flyttade postkontoret till Västervik och postlinjen utökades till

Törnsfall-Vångsunda-Kårby-Fisksäter och Dröpshult. Oskar fick då ta lån

till en bil. Lantbrevbärare fick hålla sig med egen postbil på den tiden.

Linjen var nu sju mil lång med service till ca 300 abonnenter. Extra

välkommen var Oskar på pensiondagarna, då han ur sin Smålandspung

delade ut de efterlängtade pengarna. All service med räkningar, paket och

bankärenden fixades vid köksborden i stugorna.

  Oskar Green gifte sig 1951 med Ruth från Oskarshamn och köpte senare

huset Tomtåkra i Almvik. Oskar var en god vän och medmänniska

omtyckt av alla. Han jobbade föe Almviks IF och Arbetarkommunen. Var

medlem i föreläsarföreningen och Törnsfalls Kyrkobröder.                                Oskar  med sin moped.

  Oskar Green avled 1984 och vilar nu på Törnsfalls Kyrkogård.

Källa ur Walles Tjustkrönika 1984

                                                                                                                                                                                      

 


 

Evert GreenEvert som liten

 Ture Evert Green föddes den 24 dec. 1916 i Gamleby, har varit boende i Segelrum,

Hultkarsö, Almvik National, Ullevi, Gamleby, Almvik Nyaborg och de sista åren på

Långrevsgatan i Västervik.

 Hans yrkesverksamhet och stora intresse var trädgårdsodling. Var han än bodde så

odlade han grönsaker och blommor som bl.a. såldes på torget i Gamleby.

 Evert var en snäll person som ofta blev utnyttjad. Evert och Oskar var bröder. (Se

 föregående person)

 Bilderna visar Evert som barn, skolpojke, konfirmand och som vuxen.Evert som skolpojke

 Med är även föräldrarnas bröllopsfoto Ture Elliot Green född 7 aug. 1888 och Anna

Maria Hallgren född den 18 feb. 1890

 Evert avled den 11 sept. 2008 Han vilar i sina föräldrars grav på Törnsfalls

Kyrkogård. Tyvärr finns inte hans namn med på gravstenen.

 Källa: Leif Matsson

 

Everts konfirmation   Evert som vuxen    Ture Elliot och Anna Maria

 


                      

 Anna Maria Roos

 Anna Maria Roos föddes i Stockholm den 9 april 1862.

Hon var dotter till  kungliga postverkets generaldirektör Wilhelm Roos. Därför ställdes Sveriges första

postsparbanksbok ut på Anna Maria.

Modern var Sophia Maria Nordenfalk, född 1836 på Blekhem, och var dotter till Johan Nordenfalk och

Anna Maria Roos Maria Risellschöld. Anna Maria Roos var alltså barnbarn till "den förste

Nordenfalk på Blekhem".

 Anna Maria genomgick redan som tonåring det Högre lärarinneseminariet,

den enda utbildning som ansågs lämplig för en ambitiös ung flicka på den

tiden. Men hon var inte intresserad av undervisning och tog aldrig någon

lärartjänst efter examen. Anna Maria hade en mångsidig konstnärlig begåv-

ning: hon målade, komponerade och skrev, det var främst hennes skrivande

som blev hennes viktigaste gärning. Hon kom att skriva under pseudonymen

"Alfaro". Alfa = grekiska A, första bokstaven i hennes förnamn, och "ro" =

de två första bokstäverna i efternamnet.

 År 1894 utgav hon sina två första böcker, diktsamlingen "I Gryningen" och

en visbok för barn "Lilla Elnas sagor". Hennes  mest kända barnvisa är "Blåsippan ute i backarna stå",

som hon skrivit texten till, och Alice Tegner musiken.

 Anna Maria Roos  På 1910-talet fick Anna Maria Roos beställning på en läsebok för småskolan.

 Det blev "Sörgården", som kom ut 1912 och den följdes raskt av "Önnemo"

 för andra läsåret. Med dessa böcker har mängder av barn lärt sig läsa under  

 första delen av 1900-talet. Vissa källor säger att förebilden till Sörgården

 och Önnemo var Kålåker under det Nordenfalkska godset Blekhem.

 Anna Maria Roos var också medlem i "Samfundet de nio", som hon blev invald i

 1913, då samfundet bildades, fram till 1918.

  Anna Maria Roos  vistades mycket under sin barndom hos morföräldrarna på

  Blekhem. Men hon besökte också andra gårdar i Törnsfall och kan då ha tagit

intryck  från befolkningen som levde och verkade här.

 Anna Maria Roos tillbringade en stor del av sitt vuxna liv på resor utomlands, och det p.g.a. sin hälsa

som periodvis krävde ett annat klimat än det svenska.

 Författarinnan Anna Maria Roos avled i Bombay, Indien den 23 april 1938, 76 år gammal.

 

 

Tillbaka till Förstasidan