Törnsfalls hembygdsförening

 Efterlysningar.

 

På denna sida lägger vi ut bilder där vi vill ha hjälp med att identifiera personer m.m. Känner Du igen

någon eller något på bilder som är inlagda här kan Du skicka din info till vår mailadress

tornsfall.hembygd@telia.com


 Vi söker efter gamla skolkort från våra skolor i socknen. Har Du något eller några går det bra att kontakta

oss via mail. Det finns redan ett antal, men det vore roligt att få in flera till hemsidan.

                                                                                        Gå till Skolorna i socknen.


  Skolklass från Kyrkskolan i Törnsfall ca. år 1915. Lärare kantor Wretman. Till höger om honom står

dottern Maja, gift Gustafsson,blev småskollärare i Alm-

vik. Närmast henne sitter Astrid Jonasson, gift Lindberg,

från Vångsunda. I främre raden från vänster sitter Berta

Lindberg, Vångsunda, som blev hushållslärare. Bredvid

henne sitter Märta Jonsson, Almvik. Drev som vuxen

"Pensionat Alviken.

  Om Du känner till någon på bilden, eller vet årtalet,

kan Du maila till ovanstående adress.

 


 

Bilden är tagen på Blekhem sensommaren 1935. Betjänten Axel Allfors var fotograf när alla

anställda skulle fotograferas i samband med Inspektor Jansson flyttade från Blekhem. Här är

bilden delad för att lättare ev. kunna se personerna. En del namn finns, men känner någon till

något om personerna vore det roligt. Klicka på bilderna för att få dem större.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1.                                                                    19.                                                         37.

  2.                                                                   20. David Strömbäck ?                     38. Anna Edman

  3.                                                                   21.                                                          39. Hulda Gustavsson

  4.                                                                   22. Elin Nilsson/kuskens maka      40. Einar Gustafsson

  5.  Carl-Erik Eriksson                              23.                                                          41.                                            

  6. Oskar Pettersson                                  24. Knut Nilsson                                 42.Amelie                                  

  7. Albin Gustafsson                                  25.                                                          43. Rickard Th. Johansson  

  8. Oskar Nilsson                                       26. Insp. Janssen (Jansson)             44. Valter Fredriksson         

  9. Anna-Lisa Karlsson/Strömbäck?     27. Ebba Nilsson                                 45. Anna Gustavsson  

10. Signe Allfors                                         28. Herman Eriksson ?                      46.                                     

11.  Maria Charlotta Eriksson                  29.                                                          47.                                         

12.                                                                  30.                                                         48.                               

13.                                                                  31. Gustaf Eriksson                            49.                                          

14. Hilma Johansson?                               32. Fru Janssen                                  50. Frida Eriksson         

15.                                                                  33.                                                          51. Helga Lundholm/ Gustavsson

16.                                                                  34. Knut Svensson                             52. Anna Nilsson                             

17.                                                                  35.                                                          53. Strömberg                       

18.                                                                  36. Axel Gustavsson                          54. Karin Karlsson/ Strömbäck

 

Det här brevet kommer från Britt-Marie Eriksson, som har sina ättlingar med på foto. Vi är mycket tacksamma för informationen vi har fått från dig.

"Nr.5 är min farfars far Carl Erik Eriksson och nr.11 är min farfars mor Maria Charlotta.

Carl föddes i Sylltorp 1866 där hans far Erik Magnus Jakobsson var ladugårdskarl.

Carl började tidigt att arbeta på gården

Maria och Carl gifte sig 1892 och året efter föddes min farfar Herman. Dottern Hilda föddes 1899 och samma år flyttade familjen fram till Blekhem.

Carl arbetade som förkörare, med oxar, i 42 år.

I april 1957 avled Maria och Carl, båda fyllda 90 år med tre dagars mellanrum. De hade gemensam jordfästning i Törnsfalls kyrka. 

Nr 50, Frida Eriksson var gift med Carls bror Gustaf. Jag är inte säker men det kan möjligen vara nr.31

Nr 36, Axel Gustafsson är deras son, han arbetade också hela sitt arbetsliv på Blekhem.

Nr.40 liknar brodern Einar men jag är  inte säker."


Hej!

 Här kommer några kompletteringar till mitt förra mail. Angående nr.31 Gustaf Eriksson och nr.40 Einar Gustafsson har jag jämfört med andra foton jag har och är säker på att det är rätt personer. Einar arbetade också på Blekhem tills han gick i pension. Nr.28 tror jag är min farfar Herman Eriksson .Han arbetade på Blekhem tills han var i sjuttioårsåldern och avled 1968, 75 år gammal.

 Angående inspektoren står det Janssen i anarkivet och det har jag också  alltid hört, det står så i mitt album också.

Nr.32 är väl hans fru.

Med vänlig hälsning!

Britt-Marie