Törnsfalls hembygdsförening

 

Erik Reimhult

 

Erik Reimhult

 

    Erik Emanuel Reimhult föddes den 6 sept. 1915 i Rumhult, Hjorted

  gubbar i sin omgivning. 1942-45 blev det utbildning vid Västerviks 

  Bildhuggarskola. 1957 praktiserade han för Bror Hjort. Intresset för djur

  och natur gjorde att han helt kom att ägna sig åt att utveckla sin teknik, att

  med såg forma djurskulpturer i trä. Detta ger en kärvhet som väl stämmer

  överens med den karaktär man anar hos t.ex. en älg eller en vildsvinsgalt.

  Det uppnås bl.a. genom att ytan lämnas just så rå, som valet av denna  

  teknik medger.

  Erik Reimhult fick bl.a. Kalmar läns Kulturstipendium 1971, Västerviks-

Tidningens kulturpris 1988 och Kulturstipendium från Västerviks Kommun 1991.

  Erik Reimhult bodde och hade sin verksamhet i Hjortkullen utanför  Västervik. Han avled den 20 sept.

1999, 84 år gammal.

 Här nedan är några av skulpturer, som är typiska för Erik Reimhult.

 

Älg   Rådjur   Räv

 

                                                                                                                                                                    Tillbaka till Kända personer