Törnsfalls hembygdsförening

Årsmöte

Årets sedvanliga årsmöte hölls söndagen den 22 mars. Det kom endast ett 15-tal

besökare, men vi havtackning av revisoreroppas det blir bättre nästa år. Efter förhandlingarna

avtackades våra revisorer, Gerd Holm och Jan Jakobsson, som önskat

lämna sina uppdrag. Jan var inte närvarande vid mötet,så frun,

AnnaMaria fick ta emot uppvaktningen.

Bruno Tjärvar och Vanja Matsson  Bruno Tjervar, representant för Kalmar Läns

 Hembygdsförbund, överlämnade  Hem-

 bygdsförbundets Hedersdiplom till en över-

 raskad Vanja Matsson, för ett långt och troget

 arbete i Hembygdsföreningen.

 Därefter serverades det kaffe och semlor.

  Som avslutning hade Tor Viklund bjudits in,

 som visade bilder som han tagit under sin tid 

 som fotograf. Det var bland annat bilder från

Tjust skärgård och bilder från olika händelser i Västervik med om-

nejd. Han berättade om hur han började sin bana som fotograf, och

Tor Viklund hur har träffade människor

 när han var ute på upp-

 drag. Tor Viklund sålde

 också sin bok vid sin vis-

 ning.

 Sist var det  dragning av

 lotterier.

 

 

 


 

Kulturdag med byvandring i Överby 

 

Vägskylt i Överby 

 

På nationaldagen, den 6 juni, hade Törnsfalls Hembygdsförening

kulturdag med byvandring i Överby. Drygt 30-talet besökare kom för

att lyssna på historien om Överby från 1500-talet och framåt. Anders

Johansson hälsade välkommen och berättade lite om Överbys historia.

Adam Norman förklarade innebörden av Krono-, Skatte- och Frälsegårdar,

och Gustav Vasas roll att göra skattesystemet mera rättvist.

 

Adam Norman Därefter berättade Kristofer Törngård om

 fastighetsindelningen som skett under med verkan av lantmäteriet, som var skyldiga

 att dokumentera på karta och i beskrivning. Den första kar-Kristoffer Törngård

 tan Överby är från 1720.

 Vi besökte också huset i backen upp mot Överby,som ägs av Lars

 André, oxvandringen, som ligger under logen, linbastu och

 smedja. Efter fikastunden berättade Anders Johansson och

AnnaMaria Jakobsson om torpen Hagen, (Hagaberg), Elgshult och Fagerbäck.

 

Mer om kulturdagen här

 

 

 

Överby

 

 

 


 

Regn, regn och åter regn.Kransbindning i tältet

 Midsommarafton 2015 går till historien när  det gälStången är restler att

 vara blöt, men i Törnsfall har det ingen betydelse om det är

 sol eller regn. När stången skulle klädas kom runt 40 per-

 soner. På eftermiddagen när dansen började forsatte det att regna,

  men publiken kom, runt 200 besökare.

 

                                                                                                                                                     

  Spelemännen som tidvis fick  ta skydd under

  ett körsbärsträd, fick igång publiken

  riktigt bra.

 

ny genom ett fönster

 

Några stod emot regnet och stannade kvar med sina kaffekorgar. Är det midsommar vid

Sjöliden så ska det vara så.   

 


 

 

Söndagen den 2 aug hölls årets friluftsgudtjänst

 

 i vanlig ordning. Ett 15-tal besökare hade samlats vid ett varmt och soligt Sjöliden. Emelie Lundmark

 höll predikan och Birgitta Nilsson stod för musiken.

 

 


 

Kulturafton

 Söndagen den 22 nov inbjöd föreningen till kulturafton. Ett 20-tal närvarande började kvällen

med förtäring av en god soppa och smörgås. Därefter berättade kvällens gäst, VeroVeronica Palmnica Palm

från Västerviks Museum, om hur det såg ut i Törnsfalls socken i gamla

tider. Hon visade och förklarade hur landskapet såg ut och föränd-

rades från stenåldern och framåt. På stenåldern tillhörde Almvik

den "yttre skärgården" p.g.a. att havet var så mycket högre då än vad

det är nu. Under bronsåldern, ca. 2000 - 500 år f.kr. hade havet blivit

så mycket lägre, så att "byn" var på fastlandet.  Det finns många

lämningar från bronsåldern i Törnsfalls socken. Från Källsåker

och norrut finns ett stort antal gravar och boplatser, den mest kända

är kanske häll ristningarna vid Hjortekrog. Likaså finns det ett

det ett stort antal gravrösen på Svagerfalls marker, Almvik och Blekhem. Det  finns

också ett antal gravar och rösen runt Vångsunda och Kårby-Överby. På brons-Gravröse. Ligger vid sjön Vångaren på Vångsunda marker

åldern blev folket mera bofasta, då de började bygga hus att bo i.

Tidigare var det mera ett vandrade folk som flytFörevisning av gamla föremåltade runt.

 

   Veronica hade även tagit med sig några

   stenåldersfynd, som hittats i socknen.Röset är ca 15m i diameter och 2,5m högt. I röset finns två fördjupningar.

   För den intresserade finns det några

  hemsidor, där man kan gå in och se

  var det finns fornlämningar m.m. t.ex. 

 

Fornsök: http://www.raa.se/hitta-information/fornsok-fmis/

Kringla:     http://www.kringla.nu/kringla/

 SGU:    http://www.sgu.se/

 Kvällen avslutades med kaffe och kaka, och dragning av

lotteriet.