Törnsfalls hembygdsförening

Arkiv 2010

 

 

Årsmöte 14 mars 2010

Den 14 mars var det återigen årmöte i Averum. Deltog gjorde ca 30 st medlemmar. När mötet var avslutat serverades det kaffe, te och goda smörgåsar, som styrelsen ordnat med.

Veronika Palm, arkeolog på Västerviks Museum /Länsmuseet i Kalmar län, berättade om sitt arbete. Hon förklarade i vilka steg man arbetar när man skall undersöka ett visst område. Hon berättade om allt från gravar från brons- och järnåldern till förundersökningar av gamla hus i stadskärnan. Är man mer intresserad kan man hitta information på länsmuseets hemsida, var arkeologernas arbete ligger för tillfället. Just nu vid Målserum, i närheten av ridskolan inför nya vägbygget.

Adressen är: www.kalmarlansmuseum.se

 

Kulturvandring vid Dröpshult 2 maj 2010

 

Vi samlades vid magasinet vid Dröpshult där ägaren Carl Aschan informerade om Dröpshults historia och hur gården brukas idag. Sedan tog vi bilarna till torpruinen Oxhagen som ligger vid sjön Ljusgöls norra ände. Där finns rester av husgrund, jordkällare och stensättning av ladugård. Fynd av oxbroddar i järn och vagnshjul i ek hittades vid ladugårdsgrunden. 

Vid sjön Ljusgöls norra ände i bäcken har det funnits en såg och stuga för sågdrängarna att övernatta i. Sven-Erik Uddman berättade att sågen fanns kvar på 1930-talet. Resan gick vidare till Trädgårdstorpet under Dröpshult som har anor från 1700-talet. Sven-Erik Uddmans  farfar och farmor bodde här på 1930 och 1940-talet. Han berättade att han ofta var där och hälsade på dem. Vid vattenkällan tog Bertil Appelqvist fram sin klocka och bestämde djupet på källan till 9 meter samt 3 vattenåder möts där. Vi fann även rester av en jordkällare och en tjärdal.

Därefter fortsatte färden till bäcken mellan Dröpshultsgölen och Vångaren. Här på allmänningen fanns det på 1700 och 1800-talet både en sågkvarn och en mjölkvarn. På 1900-talet har det funnits en turbin för vattenledning till ett kraftverk. Sven-Erik Uddman hittade rester av järnringar efter turbinen. Dröpshult hade elektricitet redan på 1920-talet och Sven-Erik säger att han föddes under glödlampans sken. Dagen avslutades med kaffe i gröngräset och vi skingrades för att åter träffas vid nästa vandring