Törnsfalls hembygdsförening

Sjöliden

Här är bilder från tiden när Sjöliden var fattighus.                                                             Tillbaka till Gamla bilder

Sjöliden, fattighuset.
På bilden ses även Averums ladugård, svinhus samt mjölkbord.
Törnsfalls kyrka i bakgrunden.
Foto 1920-talet, möljigen 1923.

Stå fr.vä Valter Karlsson-Danell 1893-1954, Elvira Lindblom g. Danell 1893-1979, Ville Svan 1842-1925, Petrus Lindkvist 1842-1924. Sittande fr.vä  okänd, okänd,  Ida Sophia Andersdotter 1853-1929, okänd. Kortet taget sommaren 1922

Elvira Eugenia Lindblom 1893 -1979
Föreståndarina på fattighuset 1921-1922
Elvira ingick äktenskap 10/10 1922 med Nils Valter Daniel Karlsson 1893 - 1954.
De antog namnet Danell
Foto från 1922
Föreståndarinnan Elvira Eugenia Lindblom 1893 -1979

Från.vä. Okänd, Ida Sophia Andersdotter 1853-1929, okänd, Ingrid Elisabet Pettersson 1882-1962, Wilhelm "Ville" Svan 1842-1925, Stående Johan "John" Jonsson 1887-1966, arrendator på Prostgården, Törnsfall. Han har förmodligen varit ute på något sädesfält och rensat baldersbrå som han håller i famnen. Passande nog så poserar han här tillsammans med fattighjonen vid Sjöliden

. Från vä: Karl August Lundberg 1851-1932, Tekla Johansson 1872-1951, okänd, Ida Sophia Andersdotter 1853-1929, sittande på trappan Ingrid Elisabet Pettersson 1882-1962, stående föreståndare Agda Larsson 1894-1969 och flickan Olga Andersson 1913 -1992. Olga bodde på fattigstugan när hon gick i kyrkskolan, Törnsfall. Hon var handikappad, gångsvårigheter sedan barndomen. Olga kom från Antonsvik, Gagersum. Kortet troligtvis från 1927-1928

Lundberg, Karl August 1851 - 1932. Jordbruksarbetare. Fotot taget ca. 1930

Kommentar