Törnsfalls hembygdsförening

Sjöliden

Här är bilder bl.a. från tiden när Sjöliden var fattighus. Här finns också bilder från olika aktiviteter som varit under åren.

   

                                                                                                                                                                         Tillbaka till Gamla bilder

Sjöliden, fattighuset.
På bilden ses även Averums ladugård, svinhus samt mjölkbord.
Törnsfalls kyrka i bakgrunden.
Foto 1920-talet, möljigen 1923.

Stå fr.vä Valter Karlsson-Danell 1893-1954, Elvira Lindblom g. Danell 1893-1979, Ville Svan 1842-1925, Petrus Lindkvist 1842-1924. Sittande fr.vä  okänd, okänd,  Ida Sophia Andersdotter 1853-1929, okänd. Kortet taget sommaren 1922.

Elvira Eugenia Lindblom 1893 -1979
Föreståndarina på fattighuset 1921-1922
Elvira ingick äktenskap 10/10 1922 med Nils Valter Daniel Karlsson 1893 - 1954.
De antog namnet Danell
Foto från 1922.
Föreståndarinnan Elvira Eugenia Lindblom 1893 -1979.

Från.vä. Okänd, Ida Sophia Andersdotter 1853-1929, okänd, Ingrid Elisabet Pettersson 1882-1962, Wilhelm "Ville" Svan 1842-1925, Stående Johan "John" Jonsson 1887-1966, arrendator på Prostgården, Törnsfall. Han har förmodligen varit ute på något sädesfält och rensat baldersbrå som han håller i famnen. Passande nog så poserar han här tillsammans med fattighjonen vid Sjöliden

Från vä: Karl August Lundberg 1851-1932, Tekla Johansson 1872-1951, okänd, Ida Sophia Andersdotter 1853-1929, sittande på trappan Ingrid Elisabet Pettersson 1882-1962, stående föreståndare Agda Larsson 1894-1969 och flickan Olga Andersson 1913 -1992. Olga bodde på fattigstugan när hon gick i kyrkskolan, Törnsfall. Hon var handikappad, gångsvårigheter sedan barndomen. Olga kom från Antonsvik, Gagersum. Kortet troligtvis från 1927-1928.

Lundberg, Karl August 1851 - 1932. Jordbruksarbetare. Fotot taget ca. 1930

Gärdsgårdhägning vid Sjöliden ca. 1970. Från vänster: Ebbe Pettersson, Frits Johansson, Valter Alexandersson, Arne Christiansson och en okänd person.

Gärdsgårdshägning vid Sjöliden ca. 1980. Från vänster: Anders Johansson, Sven Lindberg och Torgny Nilsson.

Ett annat gäng vid samma tillfälle. Från vänster: Bertil Appelqvist, Kurt Svensson, Börje Svensson och Jan Jakobsson.

Bilder från midsommarfirande i Sjöliden 1981.

Foto: Kia Holm

Foto: Kia Holm

Foto: Kia Holm

Jugarebänken i Sjöliden midsommarafton 1981.

Sven i Falla, till höger, berättar historier för från vänster: Ernst Karlsson, Henning Gabrielsson, Rune Nibélius, Erik Reimhult och Elisabet Nibélius.

Foto: Kia Holm

Kommentar