Törnsfalls hembygdsförening

Fältmanöver 1937

Vid en stor fältmanöver år 1937 hade militären sitt högkvarter i pensionatet i Alviken. Många höga officerare var där, bl.a. Prins Gustav Adolf. Vid den tiden drev Märta Jonsson pensionatet.