Törnsfalls hembygdsförening

 

Arkiv 2021 

 


 

 

 Det bortglömda Sockenmagasinet i Törnsfall

 Vid årets kulturafton, den 21 november, berättades det om socken magasinet i Törnsfall. 20-talet besökare kom för att lyssna.

Sockenmagasinet i Törnsfall   År 1803 uppmanade konungen att det skulle byggas sockenmagasin

  alla socknar i Sverige. Syftet var att bönderna  i socknen skulle av-

  vara en viss del av sin spannmål vid år med goda skördar som senare

  skulle användas vid nödår.

  I Törnsfall dröjde det dock till 1813 innan beslut togs att bygga ett

  magasin,vilket uppfördes först 1815.  Det placerades då utanför den

  södrakyrkmuren. 

  1833 togs beslut av en renovering, som utfördes 1835-1836 då

  bl.a. taket byttes ut till tegel, tidigare var det nävertak. 

 

 

 

 

  År 1861 beslutades att magasinet skulle flyttas på grund av brand-

 risken, då det låg ganska nära både kyrkan och ladugården som till-

 hörde komministerbostället (Averum). Det fick då sin nuvarande 

 placering mellan kyrkskolan och slöjdskolan. På båda sidor av

 magasinet byggdes då också kyrkstallarna. Där hade kyrkobesökarna

 sina hästar stående under högmässan.

 Magasinet användes under 30 år, mellan 1834 och 1864 som förvaring av

spannmål, men har under senare år användt som förråd av kyrkan.

 

Under kvällen berättades det också om"Torpgruppens" arbete. Det förklarades

om hur man hittar uppgifter om gamla torp och andra gamla rester av bl.a.

tjärdalar och jordkällare. Hur gamla kartor används för att hitta gamla stugor,

och hur man söker i bl.a. olika kyrkböcker för att hitta vilka sombott där.

Vidare så registreras platserna i något som heter "Fornsök", om ligger på

internet där alla kan gå in och se var det finns gamla hus, gravar och mycket mer.

 

Det serverades naturligtvis kaffe med gott fikabröd och det

anordnades också ett litet lotteri.

 

 


 

 

Årets friluftsgudtjänst genomfördes söndagen

den 1 augusti vid Sjöliden.

Organist Gunnel Ekblom

 

Diakonen Clara Lundén, organisten Gunnel Ekblom,

som också spelade folktoner och kyrkvärden Eva Elb

stod för gudstjänsten inför ett femtontal besökare.

 

Eva Elb, Clara Lundén och Gunnel Ekblom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hembygdföreningen blöd därefter på kaffe med hembakat.

                                                                               


 

 

 Årsmötet

 Söndagen den 20 juni, i 30 graders värme genomfördes årets årsmöte. Efter mötesför-handlingarna avtackades Anders Johansson för sin tid som ordförande och tillträdande

AnnaMaria Jakobsson fick  ta hand om klubban.

  Ett tjugotal medlemmar hade slutit upp till möte, där man

  fick sitta i skuggan under de stora körsbärsträden vid

 Hembygdsgården.
 

 

 

     

 

  Som avslutning bjöds det på kaffe med   hembakat och

  underhållning av Christer Andersson, vår spelman som

  brukar spela hos oss vid vårt midsommarfirande.

  ChristerChrister