Törnsfalls hembygdsförening

En berättelse hur bland annat Törnsfalls avdelning av Bondeförbundet bildades  

 


Törnsfalls Bondeförbunds avdelning.

  Den 16 maj 1932 bildades Törnsfalls avd. av Bondeförbundet. Det var Törnsfalls SLU-avd. som tog initiativet till inbjudan i ordenslokalen i Mommehål, där ombudsman Harry Jansson höll föredrag. Därefter bildades avd. med 23 medlemmar. Första styrelsen blev Ordf. lantbrukare Hugo Wiik Källsåker, Vice ordf. Olle Osvald Mommehål och sekr. Hugo Andersson Långhagen. Med Nationalsång och leve avslöts den första B.F.-sammankomsten i Törnsfall. SLU-avd. hade bildats tidigare, Frits Olsson "Norrlid" var ordf.

1933.

  Vid möte den 19 mars talade agronom Harald Larsson Gamleby om betydelsen av uppslutning kring den ekonomiska föreningsrörelsen, såväl som den politiska. Västerviks 500-årsjubileum och utställning präglade året med kungabesök och 500 kvinnor sydde Tjustdräkt och tågade genom staden.

  En Mjölkbar på utställningen arrangerad av Mjölkpropagandan blev mycket populär och den 9 okt. bildades Västervik Mjölkbar förening u.p.a.

  Aktiva B.F.-män var med vid starten, Verner Svensson i Sandebo, Pauli Andersson i Skaftekulla, Hugo Andesson i Långhagen m.fl.. 1935-36 byggdes en dansbana vid Björkebo, det var Törnsfall SLU-avd. och NTO-förening 1655 Törnrosen som gemensamt arrangerade stora sommarfester med föredrag, teater, dans och servering. Dessa fester gav föreningarna god ekonomi, då alla medlemmar ställde upp och jobbade gratis.

  1936 var det riksdagmannaval, Bramstorp var statsminister och jordbruksminister. Gösta Jonsson och Arne Johansson skötte om affischeringen i bygden med stor bild på Bramstorp, valet blev en framgång.

På hösten 1936 hölls första plöjningstävlan i Målserum. Tävlingsledningen var jordbrukskonsulen olsson, Gösta Jonsson,Hugo Wiik, Martin Forslind, Henning Gabrielsson och Gustav Erlandsson. Torsten Johnsson vann tävlingen, han blev 1938 riksmästare i plöjning vid Fällingebro i Närke.

  Vid landsting och kommunalvalet 1938 avböjde sociademokraterna att gå med på gemensam samlingslista. Hugo Wiik, John Johnsson, Gustav Sandberg, Verner Nilsson, Henning Gabrielsson, Henning Lindberg, Erik Andersson, Ernst Åstrand, Georg Lindberg, Erik Johansson, Ivar Gustavsson var alla lantbrukare, handlare Holger Nilsson Mommehål, var namn på Törnsfalls fullmäktigelista.

  1940 avgick Hugo Wiik som ordf. för Törnsfalls B.F.-avd. efter 8 års intresserat och hängivet föreningsarbete. Den 25 aug. 1940 anordnades en sommarfest vid Hjortenbaden tillsammans med SLU-are. Dåvarande jordbruksminister Axel Persson Bramstorp höll föredrag. Publiken räknades in i 1000-tal. Två extratåg från Överum och Västervik sattes in, då biltrafiken var förbjuden på grund av kriget. Det blev en stor succé för arrangörerna. I slutet av trettiotalet kom den fackliga bonderörelsen RLF till vår bygd. Den ekonomiska föreningsrörelsen hade vuxit sig stark.

  Vid årsmötet 1943 röstade avd. för det nya namnet Landsbygdspartiet-Bondeförbundet, 29 maj 1943 delades Törnsfalls-Västerviks avd i två avd.. Hugo Andersson som varit sekr. sedan starten ersattes med Hugo Wijk, och ute i världen pågick kriget.

   Under 40-talet var det skogsägarföreningen som växte sig stark genom att vedhandel organiserades av föreningen. Till foder åt kreaturen gick cellulsan och kolugnar tillverkade gengasbränsle. Det pågick en intern maktkamp inom den ekonomiska föreningensrörelsenmellan Bondeförbundet och Högerpartiet om förtroendeposterna i föreningen. Det var SLU-organisationen som låg bakom och ville ersätta alla högermän med bondeförbundare. Valter Jansson i Blägda och Ingemar Karlsson chef för nystartade VimmerbyTidning drev agitation vid förmöten med ombud till stämmor.

  Vid en distriktstämma 1944 med SLU talade stadsagronom Stensjö och uppmanade SLU-ungdomen kräva att Landstinget utreder möjligheten att Lantmannaskolan i Gamleby utökas till praktisk lantbruksskola. Valstad inköptes av Landstinget och där anlades 1947 nuvarande Lantbruksskola.

  Tävlingsverksamheten var livlig på 40-talet. Kunskapsprov, skogsgallring, körning med hästvagn m.m.

  1947 blev Ebbe Pettersson Hermanstorp riksmästare i hästkörning vid Rikstinget i Kalmar.

  Landstingsmän som ofta avbildades som föredragshållare var John Johansson i Järnforsen, Ivan Svanström, Anders Dahlgren.

 

   Historien författad av Sven Johansson Falla Törnsfalls socken avskriven av Karl-Erik Bohman Kejserlund Västervik.

  Avskrift 21/8 1993.