Törnsfalls hembygdsförening

 Arkiv 2016


 

 Årsmötet

 Söndagen den 3 april hölls årets årsmöte. Det var ett välbesökt möte, där närmare 40 personer

kom. Mötet inleddes med en parentation för de medlemmar som gått bort under året. Därefter

hölls sedvanliga mötesförhandlingar, där det blev en del förändringar i styrelsen. Sara Kånåhols,

ordinarie styrelse representant, plus Christina Olsson och Katarina Lavén-Schultz, suppleanter,

lämnade sina uppdrag. Ersättare för dem blev Anita Svensson, ordinarie, och Britt Karlsson och

Vanja Matsson som suppleanter. Vidare blev det några förändringar i midsommarkommittén.

Även två nya kommittér bildades, en kaffekommitté och en lotterikommitté. Efter mötesförhand-

lingarna var det en kaffestund.

 Därefter berättade Adam Norman lite om hur det fungerade förr i tiden med vårt försvar, och

om våra soldater. Tidigare köpte  våra kungar legoknektar från Tyskland som anställdes

som krigare.

  Men på 1600-talet bildades Indelningsverket som då skulle rekrytera Adam Norman

soldater inom vårt eget land.  Från 1600-talet fram till 1902 fanns

det rotebönder, som då blev utvalda avroten, byns bönder. Den utvalde

blev då tilldelad ett soldattorp, med lite mark, så att de kunde livnära sig.

Ett regemente var på den tiden ett län, som då skulle ha ca 1200 soldater. 

Bl.a Törnsfall tillhörde dock 2:Livgernadjärernas regemente i Linköping,

för att det var närmare dit än till Kalmar. Detta och mer därtill berättade

Adam.

Kvällen avslutades med lottdragning.

 


 

 

Gärdsgårdshägnad i Sjöliden

Söndagen den 15 maj (pingstdagen) var det en kurs i gärdsgårdshägnad i Sjöliden. Delar av

gärdsgården hade blivit så dålig att den behövdes bytas ut. Tio deltagare närvarade för att

Kursledaren Lars-Erik Anderssonlära sig hur man hägnar en gärdsgård.Vår kursledare Lars-Erik

Andersson från Gissebo i Hjorted med stor erfarenhet av gärdsgårds-

hägnad, visade de olika momenten som måste göras.

Så binder man en vidja  Ett välkommet regn kom under dagen, men

 det påverkade inte verksamheten något. 

Gör vidjorna mjuka Då arbetsdagen blev rätt så lång, så

 fanns även servicepersonal, som

 tillhandahöll både fika och stekte

  kolbullar, som uppskattades.

 

Servering av kolbullar

 

 

 

Lars-Erik instruerar

 

                                                                                         När dagen var slut var det en glad, men rätt så blöt deltagargrupp som

var mycket nöjda med vad de hade åstadkommit.

 

 

Gänget som hägnade gärdsgården

 

   Klicka här för att se bildgalleri

 


 

Kulturvandringen den 6 juni

 

 

På Nationaldagen den 6 juni anordnades årets kulturvandring,

som i år var vid Almviks Köping och Pilgatan. Ett 20-tal besö-

kare kom för att lyssna. Vandringen började vid Skolhusetvid pilgatanPilgatan, där

det berättades om de tre husen som ligger där. Huset på

bilden, som ligger längst in mot Blekhem, benämns i hus-

förhörslängderna från 1870-80-talet som skolhuset. Det

berättades sedan om smedjan, som revs 1962, när nya riksvägen

byggdes, handelshuset, kvarnen m.m.

  Kvarnen har trKvarnen i Almvikoligen funnits sen

 1500-talet, men brann ner 1682. Den

 byggdes snabbt upp igen, och använ-

 des fram till 1970-talet.

 Det har även funnits en krog och ett

 bryggeri i Almviks Köping.

Läs mera om Kulturdagen här.

 

                    Almviks Köping

 


 

Städdag i Sjöliden.

Det har varit städdag i Sjöliden. Ett 10-tal personer hjälptes åt att snygga till inför sommaren.

Det städades både i Hembygdsgården och i boden. Där fanns mycket "bråte ", som behövde

sorterasbort. Vidare sattes det upp en grind i anslutning till den nya gärdsgården.

 

                                  


 

 

Midsommarfirandet i Sjöliden.

 

  Årets midsommarfirande blev som vanligt en folkfest med ett

 väder som i år var fantastiskt. När stången skulle klädas

 kom det rekordmånga besökare som ville hjälpa till. När

 stången var rest var det många som tog sig en avkopplande

 stund med sin  fikakorg.

 

 

 

 När eftermiddagen kom

ochdet var dax för dansen,

strömmade folket in i stora

skaror. Under tiden

värmde spelemännen upp

så att instrumenten blev

samstämda.

 

 

  När dansen drog igång blev

 det fullt runt midsommar-

 stången. Trots värmen så var

 det full fart. Efter dansen njöts

 det av många jordgubbstårtor

 vid hembygdsgården.

 

 

 Loppisen var också välbesökt. Det fanns mycket saker där, och några

kanske lyckades göra några fynd.

 

 


 

Friluftsgudstjänst i Sjöliden

  

Årets friluftsgudstjänst hölls söndagen den 7 aug. i Sjöliden.

 Ett 20-tal personer kom för att lyssna på prästen Eva-Maria

Heedman. För musiken stod Susanne Israel, som spelade

tvärflöjt.

 


  Efter gudstjänsten server-

 ades kaffe med hembakat 

 bröd.

 

 

 

 

 

 


 

Sveriges Hembygdsförbund 100 år

 

 Söndagen den 28 augusti var det öppet hus i Sjöliden med anledning av att Sveriges

Hembygdsförbundet firar 100 år.

 I samarbete med kyrkan, som hade installation av vår nya präst, Ingrid Bergman, serverade

Hembygdsföreningen kaffe i samband med att kyrkobesökarna åt lunch i Averum. Till

Sjöliden kom ett 30-tal besökare som tittade runt i hembygdsgården, besökte loppisen,

köpte lotter och fick fika i Averum.

 Vädret gjorde nog att det inte kom så många besökare, men alla

verkade vara nöjda. 

 


Kulturafton

 Onsdagen den 16 november anordnade Törnsfalls Hembygds-

förening i samarbete med Svenska Kyrkan årets kulturaftoElisabeth Hjortvidn i

Averum.  Elisabeth Hjortvid var in bjuden för att presen-

tera sin senaste bok, Klyva vinden. Ett tjugofemtal per-

soner kom för att lyssna.

 Elisabeth berättade på ett lättsamt och humoristiskt sätt

hur hon får sin inspiration till sina böcker. Hon har bl.a.

varit i Mongoliet och på Skottska höglandet, där hon

suttit på hästryggen och fått mycket ideér till sina böcker.

För att kunna leva sig in i hur personerna i böckerna kunde

känna i vissa situationer, så gjorde Elisabeth själv saker som

fick henne att leva sig in i berättelsen. Bl.a. tillverkade hon

ett eget tändstål, för att veta hur svårt det kunde vara att göra

upp en eld för över tvåtusen år sedan. Dessutom gick hon ut

på Vångarens svaga marsis förkänna hur det var att ramla i det kalla vattnet. Vidare berättade

hon om hur hon förbereder och lägger upp skrivandet när hon ska börja på en ny bok.

 Vid halvtid var det kaffepaus, och efter presentationen gick det att köpa böcker som Elisabeth

hade med sig.