Törnsfalls hembygdsförening

Arkiv 2013

    Årsmöte -13

      Hembygdsföreningen hade sitt årsmöte den 10 mars. Det besöktes av 25-

    talet medlemmar. I styrelsen blev det några förändringar. Elisabeth Hjortvid  

    avsade sig sitt uppdrag och ersattes av Bo Karlsson, Hjortviken. In i

    valberedningen valdes Anita Svensson, som ersatte Bo eftersom han blev

    invald i styrelsen. Ny fastighetsansvarig invaldes Fredrik Svensson, Skvagerfall,

    tillsammans med Tord Petersson som omvaldes.

      Hela årsmötesprotokollet finns att läsa - under PDF-filer. Efter årsmötes-

    förhandlingarna bjöds det på smörgåstårta samt kaffe och kaka. Därefter

    berättade Walle Johansson från Hjorted om ”den absolut sanna historien

    bakom romanen Hemsöborna”. Berättelsen handlade om tiden från 1600-

    talet fram till 2007, då Walle hade träffat ättlingar till boende på Kymmendö,

    som August Strindberg hade som förebild när han skrev Hemsöborna

                                                                  

 

     Hemvändardagen den 6 juni 2013                                

    Den 6 juni arrangerade Törnsfalls Hembygdsförening tillsammans med

    familjen Nordenfalk en hemvändardag för dem som var anställda på Blekhem

    på 50-talet och 60-talet. Tillsammans med de anställdas familjer kom det ca

    150 personer. Besökarna fick höra lite om Blekhems historia, prata gamla

    minnen, fika och vara med på visning av slottet.

    Läs mera om Hemvändardagen här

         Värdparet Estelle och Johan Nordenfalk.

 

Midsommarfirandet i Sjöliden genomfördes i vanlig ordning med flaggan i topp och strålande solsken. Spelmännen höll igång dansen i högt tempo, och många var uppe i ringen och dansade. Besökarantalet var något lägre i år, men det berodde nog på vädergudarna som ordnade med åska och regn tidigare på eftermiddagen. Men när musiken började sken solen igen.

 

Friluftsgudstjänst i Sjöliden

Söndagen den 4 augusti hölls en friluftsgudstjänst under klarblå himmel i Sjöliden. Ett tjugotal åhörare deltog. Gudstjänsten hölls av Susanne Elssjö. Musik på gitarr, och som avslutning durspel.  

 

     

   

 

Kulturaftonen i Averum lockade ett 20-tal medlemmar som lyssnade till Åsa F. Jägerhorn och Marcus Brännström. Åsa berättade om sitt liv och arbeten hon gjort under rubriken " Människor, möten och melodier jag minns". Marcus spelade och sjöng, för henne minnesvärda melodier.

 

Tillbaka till Händelser