Törnsfalls hembygdsförening

Almviksrasen

År 1824, natten till söndagen den 2 maj.

I den lilla Törnviken som sträcker sig mellan Gagersrum och Almviksnäsets

bas.

Raset ägde rum i vikens sydvästra hörn och längs västra sidan. Den

uppgives ha omfattat en areal av omkring ett hektar, samt en ändring av

strandkonturen omkring 300 meter.

Före raset fanns en skogsbeväxt beteshage där kor höll till. På morgonen

kom en flicka ner för att mjölka och fann till sin förskräckelse, knappt sågs

några spår av Ekhagen. Några kor hade räddat sig iland och två stod på ett

nybildat grund som kunde räddas.

 


 

År 1886, strax efter kl. 5 på eftermiddagen den 20 september.

Vid Almvik.

Raset utgick från en tegellada med 50.000 st

tegel. Ett öronbedövande dån som hördes

flera kilometer. Hela hamnen befanns i ett

moln av damm och stänk från de upprörda

vattenmassorna och då dessa skingrat syntes

brädstaplar och ramponerade byggnader

simma omkring i en enda oreda. Förutom en

massa tegel, ved och ett 50-tal brädstaplar,

förstördes allt pålvirke och alla lastbryggor

samt ett par magasin. Ett spannmåls-

magasin,vari 800 tunnor säd förvarades,

avslets på mitten och ena halvan for 90 m.

ut i viken ända bort mot Casimirsborg. De

flesta jobbarna hade gått hem, men två man

följde med i djupet och en yngling fördes

långt ut i viken, men fördes sedan av vatten-

virvlarna åter i land och räddades.

Svår torka och vattenbrist med sinande

brunnar och uttorkade vattendrag rådde

tiden före raset. Några dagar före raset blev

det väderomslag och kyla med kraftiga

hagelbyar.

 

Källa:

Från Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings Årsbok 1945

En sockenbeskrivning av Jon Villskog

 

Det ska även förekommit ett ras invid sjön Ödingen vid Törnsfall samtidigt

som raset i Almvik 1824. I Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings

Årsbok 1945 står att läsa "att de kyrkofarande endast med svårighet kunde

komma fram."