Törnsfalls hembygdsförening

Hembygdsföreningen i hjärtat av Tjust

 

 

 

  

Törnsfalls hembygdsförening

 på "nätet"  

 

Här kommer Ni att hitta nyheter som berör vår förening

och uppgifter om vilka fina smultronställen som finns här i vår bygd.

 


 

Renovering av Sjöliden.

Logga

Vår hembygdsgård är i ett stort

behov av renovering. Därför har

vi ansökt om bidrag från EU:s

Landsbygdsprogram som vi har

fått beviljat. Dels ska fasaden

renoveras och taket över "köks-

ingången" ses över, som Vikens

Villa med sitt säte i Almvik har fått i uppdrag att göra. Vidare ska

elen saneras, så den blir säker. Det uppdraget ska Uddmans El-

service, från Mommehål utföra. Arbetet med elen påbörjas under

hösten, och fasadrenoveringen under våren 2023. Arbetet måste vara

avslutat senast den 31 dec. 2023, men beräknas vara klart före

midsommaren.


 Årets årsmöte  hölls söndagen den 19 mars. Mötesförhandlingarna leddes av Anders Johansson som mötesordförande och Bo Karlsson sekreterare. 30 personer närvarade. Styrelsen förblev oförändrad i år.   Vår ordinarie ordförande Annamaria  berättade sedan om föreningens verksamhet, bl.a. om boken "Stig på!- en resa i Kalmar län genom 31 livsberättelser där en berättelse från Törnsfall finns med. 

 Bo Karlsson berättade om kyrkoherde Johannes Hedenius, som kom till Västerviks och Törnsfalls pastorat 1717 efter att han följt Karl XII genom Europa.

Christer Andersson

 Efter en fikastund  träd-

de spelemannen Christer

Andersson fram och under-

höll med sång, allsång och

lite historier. Mycket uppskattat.

 Eftermiddagen avslutades 

med dragning av lotteriet.

                             Stort tack till Er som besökte oss.

 


 

Lite nya bilder håller på att komma in på hemsidan. Det finns

nytt både under Torpinventeringar,

Skolorna i Socknen och Gamla bilder.

Under hösten kommer det att fyllas på med flera bilder.

 


 

Törnsfalls Bondeförbund

 

     En berättelse av Sven i Falla, nedskriven av Karl-Erik Bohman, Kejserslund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Till Berättelsen.

 


 

Smaka på Tjust 2022

 Helgen 24-25 sept. genomfördes Smaka på Tjust i Törnsfall. I år

samarbetade vi med Södra Tjust pastorat. Tillströmningen av

besökare var inte som när vi anordnade Smaka på Tjust 1919, men

det var ändå bra med besökare, och det var nog lite mera normalt.

 På lördagen var det bara öppet vid

Hembygdsgården, då vi inte hade

tillgång till Församlingshemmet.

 Där var Johannesgårdens trädgård och

visade upp sin utställning "Mat- och

Klimatprat". 

  Dom sålde också växter, fröer och

 honung. Affären var också öppen där

 det fanns godis, honung, växter, bröd

 m.m. Margareta Rydström var där och

 sålde ägg.

 På övervåningen av hembygdsgården

fanns utställningen "Törnsfall 1919. En resa i tiden", en repris från

1919, som varit mycket uppskattad. Det var också försäljning av

korv och lotteri.

 På söndagen var församlingshemmet öppet där det serverades soppa

och ostkaka. Släktforskarföreningen var där visade hur man med

datorns hjälp kan släktforska och hjälpte även till att hitta gamla

släktingar. I kyrkan hölls det en

gudstjänst, och även visning av

kyrkan. Under eftermiddagen gjordes

ett par kyrkogårdsvandringar.

 Tack till alla Er som kom och besökte

oss och gjorde helgen trivsam.

 


 

 

 Det bortglömda Sockenmagasinet i Törnsfall

 Vid årets kulturafton, den 21 november, berättades det om socken-

magasinet i Törnsfall. 20-talet besökare kom för att lyssna.

Sockenmagasinet i Törnsfall

   År 1803 uppmanade konungen att det

 skulle byggas sockenmagasin i alla 

 socknar i Sverige. Syftet var att 

 bönderna  i socknen skulle avvara en

 viss del av sin spannmål vid år

 med goda skördar som senare skulle

 användas vid nödår.

  I Törnsfall dröjde det dock till 1813 

 innan beslut togs att bygga ett magasin,

vilket uppfördes först 1815.  Det placerades då utanför den södra

kyrkmuren. 

 1833 togs beslut av en renovering, som utfördes 1835-1836 då

bl.a. taket byttes ut till tegel, tidigare var det nävertak. 

  År 1861 beslutades att magasinet

 skulle flyttas på grund av brand-

 risken, då det låg ganska nära både

 kyrkan och ladugården som till-

 hörde komministerbostället (Averum).

 Det fick då sin nuvarande placering

 mellan kyrkskolan och slöjdskolan.

På båda sidor av magasinet byggdes då också kyrkstallarna. Där hade

kyrkobesökarna sina hästar stående under högmässan.

 Magasinet användes under 30 år, mellan

1834 och 1864 som förvaring av spann-

mål, men har under senare år användts

som förråd av kyrkan.

 Under kvällen berättades det också om

"Torpgruppens" arbete. Det förklarades

om hur man hittar uppgifter om gamla

torp och andra gamla rester av bl.a.

tjärdalar och jordkällare. Hur gamla

kartor används för att hitta gamla stugor,

och hur man söker i bl.a. olika kyrkböcker för att hitta vilka som

bott där. Vidare så registreras platserna i något som heter "Fornsök",

som ligger på internet där alla kan gå in och se var det finns gamla

hus, gravar och mycket mer.

 

Det serverades naturligtvis kaffe med gott fikabröd och det

anordnades också ett litet lotteri.


 

 Inventering och dokumentation

av gamla torp och andra

kulturhistoriska platser.

 

 En ny sida har öppnats på hemsidan. Den visar var Hem-

bygdsföreningen gjort torpinventeringar, men även andra

intressanta platser finns med. GPS-koordinater är inlagda så

när man klickar på länken öppnas Google-Map och man ser

var platsen är belägen.

 Innehållet är bara en del av det material vi har, men kommer

att fyllas på vartefter.

 För närvarande finns det 30 skyltar uppsatta, då även de

sedan tidigare uppsatta skyltar medräknade. Nu tar "Torp-

gruppen" sommarledigt, men forsätter arbetet under hösten,

då det finns många platser kvar att inventera.

                                                                                            Till Torpinventeringar.

 

 

 

 


 

   Vi behöver mera loppissaker

Har du saker du inte behöver men är för bra för att

slänga? Vi kan ta emot dina saker till vår loppis.

Kontakta AnnaMaria Jakobsson på

 tel. 070-588 47 56 så får du hjälp.

 


Lotterivinster mottages.

 Vill du skänka någon vinst till föreningens lotterier är du välkommen

att ta kontakt med Lisbeth Petersson, telefon 070 307 86 23.

Det finns behov av vinster både till årsmöte, midsommarfirande och

kulturafton. 


 

 Är du intresserad av gamla kartor?

Då kan du gå in på Lantmäteriets hemsida med historiska kartor. Där finns kartor och dokument från 1600-talet fram till 1928. Det behövs ett tilläggsprogram, men det finns att ladda hem på hemsidan och är gratis. Klicka på länken här:

Historiska Kartor och Akter (lantmateriet.se)

 


   

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

 För mer information kontakta AnnaMaria Jakobsson

tel. 070-588 47 56

e-post till föreningen: info@tornsfalls.se

 

 

 

Följ oss på Facebook 

 

Facebook 

 

 


Filmhörnan

 

Smaka på Tjust 2019

 

 

Midsommar 2016

 

 

Tjustleden

 

                   

Midsommar 2022          

 

 

                        

  


 

 

Du är vår [counter] besökare sedan 

2011-01-07


 

Välkommen att stödja vår förening och bli medlem.  Klicka här för att     

"Bli medlem" 

och för att läsa mer om hur Du går tillväga.


 På grund av tekniska problem är Gästboken nedstängd. Har Du några frågor eller andra synpunkter tar vi tacksamt emot dem via mail. Skriv till:  tornsfall.hembygd@telia.com

 


 

En nyhet för året är att vi

 kommer att skicka ut ett

nyhetsbrev via E-post till

de medlemmar som är

intresserade av att få

information från Hem-

bygdsföreningen. Är du

intresserad av denna info

kan du maila din

E-postadress till: 

tornsfall.hembygd@telia.com