Törnsfalls hembygdsförening

Hembygdsföreningen i hjärtat av Tjust

 

 

 

 

Törnsfalls hembygdsförening

 på "nätet"  

 

Här kommer Ni att hitta nyheter som berör vår förening

och uppgifter om vilka fina smultronställen som finns här i vår bygd.


 

Törnsfalls Hembygdsförening

önskar alla hembygdens

vänner en riktigt

God Jul och

ett Gott Nytt År

 

 

 

 

 


 

Kulturafton

 Onsdagen den 16 november anordnade Törnsfalls Hembygds-

förening i samarbete med Svenska Kyrkan årets kulturaftoElisabeth Hjortvidn i

Averum.  Elisabeth Hjortvid

var in bjuden för att presen-

tera sin senaste bok, Klyva

vinden. Ett tjugofemtal per-

soner kom för att lyssna.

 Elisabeth berättade på ett

lättsamt och humoristiskt sätt

hur hon får sin inspiration till

sina böcker. Hon har bl.a.

varit i Mongoliet och på

Skottska höglandet, där hon

suttit på hästryggen och fått

mycket ideér till sina böcker. För att kunna leva sig in i hur

personerna i böckerna kunde känna i vissa situationer, så

gjorde Elisabeth själv saker som fick henne att leva sig in i

berättelsen. Bl.a. tillverkade hon ett eget tändstål, för att veta

hur svårt det kunde vara att göra upp en eld för över tvåtusen år

sedan. Dessutom gick hon ut på Vångarens svaga marsis för

känna hur det var att ramla i det kalla vattnet. Vidare berättade

hon om hur hon förbereder och lägger upp skrivandet när hon

ska börja på en ny bok.

 Vid halvtid var det kaffepaus, och efter presentationen gick det

att köpa böcker som Elisabeth hade med sig.

 


 

Sveriges Hembygdsförbund 100 år

 

 Söndagen den 28 augusti var det öppet hus i Sjöliden med

anledning av att Sveriges Hembygdsförbundet firar 100 år.

 I samarbete med kyrkan, som hade installation av vår nya 

präst, Ingrid Bergman, serverade Hembygdsföreningen kaffe i

samband med att kyrkobesökarna åt lunch i Averum. Till

Sjöliden kom ett 30-tal besökare som tittade runt i hembygds-

gården, besökte loppisen, köpte lotter och fick fika i Averum.

 Vädret gjorde nog att det inte kom så många besökare, men alla

verkade vara nöjda. 


Friluftsgudstjänst i Sjöliden

  

Årets friluftsgudstjänst hölls

söndagen den 7 aug. i Sjö-

liden. Ett 20-tal personer

kom för att lyssna på präs-

ten Eva-Maria Heedman.

För musiken stod Susanne

Israel, som spelade tvärflöjt.

 

 

 Efter gudstjänsten serverades

 kaffe med hembakat bröd.

 

 

 

 

 

 

 


 

Midsommarfirandet i Sjöliden.

 

 Årets midsommarfirande blev som vanligt en folkfest med ett

 väder som i år var fantas-

 tiskt. När stången skulle

 klädas kom det rekord-

 många besökare som ville

 hjälpa till. När stången var

 rest var det många som tog

 sig en avkopplande stund

 med sin  fikakorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 När eftermiddagen kom och

det var dax för dansen,

strömmade folket in i stora

skaror. Under tiden värmde

spelemännen upp så att

instrumenten blev sam-

stämda.

 

 

  När dansen drog igång blev

 det fullt runt midsommar-

 stången. Trots värmen så var

 det full fart. Efter dansen njöts

 det av många jordgubbstårtor

 vid hembygdsgården.

 

 

Loppisen var också välbesökt. Det

fanns mycket saker där, och några

kanske lyckades göra några fynd.

 

 

 

 


 

Städdag i Sjöliden.

Det har varit städdag i Sjöliden. Ett 10-tal personer hjälptes åt

att snygga till inför sommaren. Det städades både i Hembygds-

gården och i boden. Där fanns mycket "bråte ", som behövde

sorteras bort. Vidare sattes det upp en grind i anslutning till den

nya gärdsgården.

 

   


 

 

Kulturvandringen den 6 juni

 

 

På Nationaldagen den 6 juni anordnades årets kulturvandring,

som i år var vid Almviks Köping och Pilgatan. Ett 20-tal besö-

kare kom för att lyssna. Vandringen började vid Skolhusetvid pilgatanPilgatan, där

det berättades om de tre hus-

en som ligger där. Huset på

bilden, som ligger längst in

mot Blekhem, benämns i hus-

förhörslängderna från 1870-

80-talet som skolhuset. Det

berättades sedan om smedjan,

som revs 1962, när nya riksvägen byggdes, handelshuset, kvar-

nen m.m.

  Kvarnen har trKvarnen i Almvikoligen funnits sen

 1500-talet, men brann ner 1682. Den

 byggdes snabbt upp igen, och använ-

 des fram till 1970-talet.

 Det har även funnits en krog och ett

 bryggeri i Almviks Köping.

 Läs mera om Kulturdagen här.

                    Almviks Köping

 


 

 

Gärdsgårdshägnad i Sjöliden

Söndagen den 15 maj (pingstdagen) var det en kurs i gärds-

gårdshägnad i Sjöliden. Delar av gärdsgården hade blivit så

dålig att den behövdes bytas ut. Tio deltagare närvarade för att

Kursledaren Lars-Erik Anderssonlära sig hur man hägnar en gärdsgård.

Vår kursledare Lars-Erik Andersson

från Gissebo i Hjorted med stor erfa-

renhet av gärdsgårdshägnad, visade de

Så binder man en vidja olika moment som

 måste göras. Ett

 välkommet regn kom under dagen, men

 det påverkade inte verksamheten något. 

Gör vidjorna mjuka Då arbetsdagen blev rätt

 så lång, så fanns även

 servicepersonal, som

 tillhandahöll både fika

och stekte kolbullar, som uppskattades.

 

Servering av kolbullar

 

 

 

Lars-Erik instruerar

 

 

 

När dagen var slut var det en glad,

men rätt så blöt deltagargrupp som

var mycket nöjda med vad de hade åstadkommit.

 

 

Gänget som hägnade gärdsgården

 

   Klicka här för att se bildgalleri

 


 Årsmötet

Söndagen den 3 april hölls årets årsmöte. Det var ett välbesökt

möte, där närmare 40 personer kom. Mötet inleddes med en

parentation för de medlemmar som gått bort under året.

Därefter hölls sedvanliga mötesförhandlingar, där det blev en

del förändringar i styrelsen. Sara Kånåhols, ordinarie styrelse-

representant, plus Christina Olsson och Katarina Lavén-

Schultz, suppleanter, lämnade sina uppdrag. Ersättare för dem

blev Anita Svensson, ordinarie, och Britt Karlsson och Vanja

Matsson som suppleanter. Vidare blev det några förändringar i

midsommarkommittén. Även två nya kommittér bildades, en

kaffekommitté och en lotterikommitté. Efter mötesförhand-

lingarna var det en kaffestund.

 Därefter berättade Adam Norman lite om hur det fungerade

förr i tiden med vårt försvar, och om våra soldater. TidigaAdam Normanre

köpte  våra kungar legoknektar från Tysk-

land som anställdes som krigare. Men på

1600-talet bildades Indelningsverket  som

då skulle rekrytera soldater inom vårt eget

land.  Från 1600-talet fram till 1902 fanns

det rotebönder, som då blev utvalda av

roten, byns bönder. Den utvalde blev då

tilldelad ett soldattorp, med lite mark, så att

de kunde livnära sig.

Ett regemente var på den tiden ett län, som då skulle ha ca 1200

soldater. Bl.a Törnsfall tillhörde dock 2:Livgernadjärernas

regemente i Linköping, för att det var närmare dit än till

Kalmar. Detta och mer därtill berättade Adam.

Kvällen avslutades med lottdragning.

 


 

Törnsfalls Hembygdsförening har bytt sitt Postgiro till Bankgiro. Det nya bankgironummret är  748-6897


Lotterivinster mottages.

 Vill du skänka någon vinst till föreningens lotterier är du välkommen

att ta kontakt med Lisbeth Petersson, telefon 0490-42047.

Det finns behov av vinster både till årsmöte, midsommarfirande och

kulturafton. 


 

 Är du intresserad av gamla kartor?

Då kan du gå in på Lantmäteriets hemsida med historiska kartor. Där finns kartor och dokument från 1600-talet fram till 1928. Det behövs ett tilläggsprogram, men det finns att ladda hem på hemsidan och är gratis. Klicka på länken här: https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html


Två kyrkogårdsvandringar gjordes sommaren 2014. Du kan läsa om dom här.  Den 6/6 och den 3/8


 

Hembygdsföreningen har gjort iordning två stycken utställningar .

Klicka här för att ta del av den. 

 


 

Uppdaterat :

 Här kan du läsa, och även skriva ut tidigare mötesprotokoll och Hembygdsblad. Klicka här.

 


 

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

 För mer information kontakta Anders Johansson, tel: 073-0364592

e-post till föreningen: info@tornsfalls.se

 

Du är vår [counter] besökare sedan 

2011-01-07

 

Välkommen att stödja vår förening och bli medlem.  Klicka här för att     

"Bli medlem" 

och för att läsa mer om hur Du går tillväga.


Skriv gärna i vår Gästbok om vad du tycker om vår hemsida. Du har kanske några tips om vad som borde finnas med, eller inte ska vara med. Skriv om du har synpunkter. Du kan också maila till tornsfall.hembygd@telia.com

 

 

 

<