Törnsfalls hembygdsförening

Hembygdsföreningen i hjärtat av Tjust

 

 

Törnsfalls hembygdsförening

 på "nätet"  

 

Här kommer Ni att hitta nyheter som berör vår förening

och uppgifter om vilka fina smultronställen som finns här i vår bygd.

 


 

Renovering av Sjöliden.

Logga

Vår hembygdsgård är i ett stort

behov av renovering. Därför har

vi ansökt om bidrag från EU:s

Landsbygdsprogram som vi har

fått beviljat. Dels ska fasaden

renoveras och taket över "köks-

ingången" ses över, som Vikens

Villa med sitt säte i Almvik har fått i uppdrag att göra. Vidare ska

elen saneras, så den blir säker. Det uppdraget ska Uddmans El-

service, från Mommehål utföra. Arbetet med elen påbörjas under

hösten, och fasadrenoveringen under våren 2023. Arbetet måste vara

avslutat senast den 31 dec. 2023, men beräknas vara klart före

midsommaren.

 


Smaka på Tjust 2023

 Årets Smaka på Tjust genomfördes i ett vackert sensommarväder.

Det var inget publikrekord men det var ändå en jämn ström av

besökare båda dagarna. Det serverades soppa och ostkaka i

församlingshemmet och i Hembygdsgården visades en utställning

 om föreningens torpinventeringen

 som pågår. 

 

 

 

 

 

 

  I föreningen är det en grupp som

jobbar med att letar efter gamla torp i

socknen och vilka som har levt där.

  Också barnen

 kunde roa sig i

 skolsalen där 

 man lekte skola

 och kanske en

 blivade lärarinna 

 står framme vid tavlan och skriver.

 

 Den gamla affären var  öppen och ute

fanns några utställare.

 På söndagen var  Lars-Erik Andersson

från Gissebo här och hägnade en bit

gärdesgård.

  

 

 

 

 

 

  Det är ett nöje att se det vackra hantverk

 som dessa gärdesgårdar är.

 

  Vi tackar alla som kom och besökte oss

 och vi hoppas att ni blev nöjda med ert

 besök i Törnsfall.

 


 

Friluftsgudtjänsten i Sjöliden den 6 aug.

blev en gudstjänst i Averum. Det kom ett regn som gjorde att att

gudstjänsten fick flytta in under tak. Tjugofem personer var där som

fick lyssna på predikan av församlingsherden Riitta Eklund-

Sandström, Ullatina Asplund-Blomstrand sjöng och kantor var Cecilia

Tengver stod för musiken. Därefter bjöd Hembygdsföreningen på

kyrkkaffe. Sedan blev besökarna bjudna ner till Sjöliden, men på

grund av att regnet tilltog var det inte så många som gick ner dit. 

 Hembygdsföreningen välkomnade också vår nya församlingsherde

Riitta till Törnsfall med en blomma.

 


Midsommar i Törnsfall.

Årets midsommarfirande i Törnsfall var som alltid välbesökt.

Det var  nog mellan 250 och 300 besökande i år.

Ullatina Asplud-Blomstrand

 Innan dansen med Törnsfalls

Spelmanslag drog igång 

kulade och sjöng Ullatina

Asplund-Blomstrand

den välkända och vackra "Ack

Värmeland du sköna". 

Törnsfalls Selmanslag

 

 

 

 

 

 

 

  Det var stor glädje med dans 

 och  lekar runt midsommar-

 stången.

 

 

     Många besökare var  inne

 i hembygdsgården och tittade

 runt och utsidan av huset glänste

 med sin nyrenoverade och ny-

 målade fasad. Den gamla lant-

 handeln också var öppen.

  Det förtärdes många jordgubbs-

 tårtor och annat gott som man

 hade med sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vi tackar alla som besökte oss

  och hoppas att ni är nöjda. Ni är

  välkomna nästa år igen. 

 

 

 


 

Kvällen före midsommar var det klädning av midsommarstången.

I strålande solsken men lite blåst var det klädning av årets midsommarstång Uppslutningen var god och alla hjälptes åt.

  

                           

                                    

       

 

     

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 Och stången är så fin och vacker där den står.

 

 

 

 

 

 


 

Renoveringen av Hembygdsgården rullar på och iordningställandet av fasaden är nu klar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringen är otrolig, kan nästan tro att det är ett annat hus. Våra hantverkare, Pontus Vikens Villa och hans medhjälpare har gjort ett fantastigt jobb. Ett stort beröm till grabbarna.

  

  Timmerstommen i huset är riktig   bra så det handlar mest om att   renovera brädföringen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Målningsarbetet sätter pricken över i-et.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsaneringen är igång men kanske inte klart till midsommar, men det kommer inte påverka midsommar-firandet.  Vi ser fram emot när Hembygdsgården står helt färdig.                                Foto: Pontus Gustafsson, Vikens Villa

 

 Kulturvandringen i Falla den 4 juni.

 

   I år träffades vi i Falla. Runt ett 30-tal besökare följde vår vandring.

 Vi samlades vid Falla såg där det berättades om sågen

Falla såg

som fanns där och det fort-

farande finns lämningar efter.

På andra sidan vägen, på

sluttningen, låg Sågqvarnstorpet

som det finns lämningar efter

husgrunden och även resterna av

en jordkällare. Torpet finns

omnämnt första gången år 1755.

Därefter förflyttade vi oss till

Fallhagen där grenadgärstorpet Ekenäs No:87 låg från början. På

vägen dit passerade vi Crusle Backe som fått sitt namn efter Olof

Cruslock som var grenadjär under Falla under en period.

Ekenäs vid Fallhagen

  Grenadjärstorpet Ekenäs

 låg de första 200 åren vid 

 Fallhagen men efter ett

 beslut den 20 maj 1873

 av tjänstgörande major O.

 Taube, Malmen, Linköping,

 flyttades Ekenäs till en plats

 söder om byn.

Här intogs också lite fika. Vi färdas därefter vidare mot Falla by och

passerade Grindstugan, Carlsberg och Stavas Backe. Falla by

 Vid samlingen i Falla by

berättades lite om hur byn såg ut

före Laga skiftet och om

riksdagsmannen och talmannen

Per Olsson, född omkring 1630

som bodde i Gladhammar men

som en period under sin uppväxt

bodde i Falla. Vidare berättades

det om att ladugården som syns på bilden bredvid är flyttad från en

plats som heter Dämmkärr, som också låg under Falla. En mjölkvarn

fanns också, som finns omnämd redan 1562 i en jordebok.

 Som avslutning gick vi till det "nya Ekenäs".

Varggropen  På vägen dit passerade vi enligt

 sägnen en varggrop. Det syns inte

 så mycket av den idag då den

 är igenfylld.

  Vid Ekenäs finns idag än väl

 synlig husgrund med en

 välbevarad stentrappa. Där finns

också en jordkällare. Intill husgrunden finns gamla växter såsom

äppelträd. narcisser, krusbärsbuske och syrener.

 Ekenäs jordkällare Den sista boende vid

 Ekenäs var torparen K.J.

 Pettersson som flyttade

 därifrån till Lofta 1905.

 Ekenäs revs 1906.

 

 

 

Det står mera om Fallas historia under fliken "Falla" under

torpinventeringar. Där står skrivet om de platser vi besökte, men också

ställen vi inte var vid.

                                                                                  Foto: Susanne Johansson  


 

Föreningen Norden besökte Törnsfall söndagen den 26 mars.

Besöket började i Törnsfalls kyrka med en andakt med prästen

Föreningen Norden

Susanne Elsjö. Därefter tog kyrkans guider

över och berättade om kyrkans historia.

Denna kalla och snörika dag passade det

sedan bra med våfflor och kaffe i

församlingshemmet. Från Hembygds-

föreningen berättade sedan Annamaria

Jakobsson  om några kända personer med

anknytning till Törnsfall.  

Besökarna fick även information om

hembygdsföreningens arbete med torpinventeringar m.m.

 


 Årets årsmöte  hölls söndagen den 19 mars. Mötesförhandlingarna leddes av Anders Johansson som mötesordförande och Bo Karlsson sekreterare. 30 personer närvarade. Styrelsen förblev oförändrad i år.   Vår ordinarie ordförande Annamaria  berättade sedan om föreningens verksamhet, bl.a. om boken "Stig på!- en resa i Kalmar län genom 31 livsberättelser där en berättelse från Törnsfall finns med. 

 Bo Karlsson berättade om kyrkoherde Johannes Hedenius, som kom till Västerviks och Törnsfalls pastorat 1717 efter att han följt Karl XII genom Europa.

Christer Andersson

 Efter en fikastund  träd-

de spelemannen Christer

Andersson fram och under-

höll med sång, allsång och

lite historier. Mycket uppskattat.

 Eftermiddagen avslutades 

med dragning av lotteriet.

                             Stort tack till Er som besökte oss.

 


 

Lite nya bilder håller på att komma in på hemsidan. Det finns

nytt både under Torpinventeringar,

Skolorna i Socknen och Gamla bilder.

Under hösten kommer det att fyllas på med flera bilder.

 


 

Törnsfalls Bondeförbund

 

     En berättelse av Sven i Falla, nedskriven av Karl-Erik Bohman, Kejserslund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Till Berättelsen.

 


 

 

 Inventering och dokumentation

av gamla torp och andra

kulturhistoriska platser.

 

 En ny sida har öppnats på hemsidan. Den visar var Hem-

bygdsföreningen gjort torpinventeringar, men även andra

intressanta platser finns med. GPS-koordinater är inlagda så

när man klickar på länken öppnas Google-Map och man ser

var platsen är belägen.

 Innehållet är bara en del av det material vi har, men kommer

att fyllas på vartefter.

 För närvarande finns det 30 skyltar uppsatta, då även de

sedan tidigare uppsatta skyltar medräknade. Nu tar "Torp-

gruppen" sommarledigt, men forsätter arbetet under hösten,

då det finns många platser kvar att inventera.

                                                                                            Till Torpinventeringar.

 

 

 

 


 

   Vi behöver mera loppissaker

Har du saker du inte behöver men är för bra för att

slänga? Vi kan ta emot dina saker till vår loppis.

Kontakta AnnaMaria Jakobsson på

 tel. 070-588 47 56 så får du hjälp.

 


Lotterivinster mottages.

 Vill du skänka någon vinst till föreningens lotterier är du välkommen

att ta kontakt med Lisbeth Petersson, telefon 070 307 86 23.

Det finns behov av vinster både till årsmöte, midsommarfirande och

kulturafton. 


 

 Är du intresserad av gamla kartor?

Då kan du gå in på Lantmäteriets hemsida med historiska kartor. Där finns kartor och dokument från 1600-talet fram till 1928. Det behövs ett tilläggsprogram, men det finns att ladda hem på hemsidan och är gratis. Klicka på länken här:

Historiska Kartor och Akter (lantmateriet.se)

 


   

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

 För mer information kontakta AnnaMaria Jakobsson

tel. 070-588 47 56

e-post till föreningen: info@tornsfalls.se

 

  

Följ oss på Facebook 

 

Facebook 

 


 


Renoveringen av

Sjöliden.


 

Törnsfall 1919,

en resa i tiden. 

 


 

Sockenmagasinet i

Törnsfall.

 


 

Törnsfalls kyrkby.

 


 

Kyrkogårdsvandringen

den 6/6 2014.

 


 

Kyrkogårdsvandringen

den 3/8 2014.

 


  

 Torpinventeringen.

 Torpinventeringen fortsätter och nya platser kommer in på hemsidan.

 Följande områden finns att titta på:

Aveslätt

Almvik/Blekhem

Duvekulla

Falla

Kårby

Törnsfall

Vångsunda

Skvagerfall

Svinnerbo

 

Klicka på den plats som intresserar dig.


Filmhörnan

 

Smaka på Tjust 2019

 

 

Midsommar 2016

 

 

Tjustleden

 

                   

Midsommar 2022             

  


  

Du är vår [counter] besökare sedan 

2011-01-07


 

Välkommen att stödja vår förening och bli medlem.  Klicka här för att     

"Bli medlem" 

och för att läsa mer om hur Du går tillväga.


 Har Du några frågor eller andra synpunkter tar vi tacksamt emot dem via mail. Skriv till:  tornsfall.hembygd@telia.com