Törnsfalls hembygdsförening

Hembygdsföreningen i hjärtat av Tjust

 

 

  

Törnsfalls hembygdsförening

 på "nätet"  

 

Här kommer Ni att hitta nyheter som berör vår förening

och uppgifter om vilka fina smultronställen som finns här i vår bygd.

 


 

 Törnsfalls Hembygdsförening har fått sin

ansökan om bidrag till fönsterrenovering på

Sjöliden beviljad av Länstyrelsen  i Kalmar län.

 Det är pengar från EU:s Landsbygdsprogram

2014-2020 samt en medfinansiering från Läns-

styrelsen i Kalmar län.

  Renoveringen har utföras av Westerviks Fönsterhantverk. Hem-

bygdsföreningen har också bidragit med egna medel till renoveringen.

 Projektet påbörjades under sommaren 2017 och var klart under

hösten-vintern samma år.

 


 Obs. På grund av tekniska problem är Gästboken borttagen. Vill Du få kontakt Hembygdsföreningen kan du maila till: tornsfall.hembygd@telia.com  så ska vi försöka hjälpa till.


Kulturafton i Averum

 

 Vid årets kulturafton fick vi besök av Nils-Henrik Sikström,

som berättade om händelser och historier om peNils-Henrik Sikströmrsoner han

mött under sin tid han varit

verksam som präst.

Nils-Henrik kom som fem-

åring till Gamleby, där hans

far jobbade som läkare. År

1975 hade han sin första

tjänst som präst i Västerviks

församling, men flyttade

under hösten samma år till Törnsfall där han var verksam

under elva år. Därifrån flyttade han till Hjorted och var kvar där

till sin pension. 

 Ett tjugotal personer kom för att lyssna på Nils-Henrik, som

berättade om allt från mordhistorier och dråpliga händelser han

varit med om till amerikaner som sökt efter anhöriga och även

historier från sina egna barnbarn.

 Kvällen avslutades med kaffe och lotterier.

 


 

 

Midsommarfirandet i Sjöliden

 Det var en blåsig midsommarafton

i år, men det skrämmer inte be-

sökarna som kommer till Sjöliden.

På förmiddagen när midsommar-

stången skulle klädas var det lite

mindre uppslutning än vanligt,

  men det kanske beror på att vädret inte var

  det bästa på morgonen. Det jobbades på  

  inne i tältet, som var uppsatt p.g.a. risk för

  regn. Stången restes och den stod pall för

  blåsten. 

 

 

 

 

 

 På eftermiddagen när hembygds-

gården öppnade började tillström-

ningen av publiken, och ett populärt nöje var barnlotteriet där lotterna

hade en rykande åtgång. När dansen ska börja var det åter fullt vid

 hembygdsgården, kanske inte lika månnga

 som tidigare år, men blåsten och hotande

 regnmoln kanske påverkar. Innan dansen

 "kulade" Ullatina Blomstrand från över-

 våningen på hembygdsgården.

  Sedan drog dansen igång med spelemännen

 som fick igång publiken i vanlig ordning.

 Sen var det jordgubbstårtorna  och

 kaffetermosarna som väntade.

 Vi hoppas att alla var nöjda, men

vädret kan ju ingen råda över.

 Kvällen avslutades med musik i

sommarnatten i Törnsfalls Kyrka.

 

 

 


 

Årets kulturvandring 2018.

 

 Årets vandring den 6 juni var vid Kungsholm och TKungsholmorebo.

Ett 25-tal besökare samlades

på Kungsholms gårds ladu-

gårdsplan. Där  började Anna-

Maria och Anders berätta om

gården som flyttades från Almvik

till Kungsholm på 1860-talet.

Där berättades också om barnet

som hittades en junimorgon år 1900.  

 Sedan gick man ut till vägen

 och berättade om den lilla

 stugan som ligger mittemot

 gården.

 

 

 

 Vidare gick vandringen till

hagen bredvid den tidigare

stugan där det tidigare låg ett

hus som revs på 1950-talet.

 

   

 

 

 Promenaden fortsatte längs vägen till det längst mot väster i

Kungsholm, förbi Andersbo och ner till Torebo.

 Där samlades alla som bl.a.

 fick  höra berättelser om ett

 par tragiska olyckor som hänt

 där. En tjärdal besöktes också

 som ligger intill badplatsen

 vid Mösjön.

 

 Därifrån  gick man tillbaka till

Kungsholm där man avslutade dagen med medhavda fikakorg.

 

Läs vidare om kulturvandringen här

 


 

Årsmötet 2018

 Tisdagen den 27 mars hade Törnsfalls Hembygdsförening sitt

årsmöte i Averum. Det var 23 tappra medlemmar som besökte

mötet. Var finns ni alla medlemmar? Mötet började i vanlig

ordning med en parentation för de medlemmar som har gått

bort under året. Därefter läste Lisbeth Pettersson dikt av

Gustav Fröding.Sekreterare och ordförande

 Börje Svensson blev utsedd att

vara mötets ordförande. Det

blev omval på alla ledamöter

som stod i tur att avgå, så

styrelsen är samma som

tidigare.

 Efter mötesförhandlingarna serverades det kaffe med hem-

bakat bröd.

 Ann-Sofie Karlsson berättade sedan om sina pilgrims-

vandringar i Spanien. Den längsta vandringen hon gjorde 

börjar i Saint Jean Pied de Port, som ligger i sydligaste

Frankrike, och går västerut till Santiago de Compostela.

Det är en vandring på 780 km. Den vandringen tar ca 5 veckor

i normal takt. Ann-Sofie Karlsson

 Pilgrimsvandringarna började

på 800-talet och var som störst

under 1100- till 1300-talet.

Under 1900-talet var intresset

för pilgrimsvandringarna

nästan bortglömda, men på

2000-talet har intresset ökat kraftigt. År 2004 vandrade nästan

180000 personer leden som  2016 ökat till närmare 280000.

Hos hade mycket att berätta om själva vandringen och visade

samtidigt många fina och vackra bilder som hon tog under tiden

hon gick utmed leden.

 Som avslutning var det dragning av lotterierna.

 


  Almviks IF 1933-2012

Nu finns en sidan om Almviks IF, som innehåller historik och bilder från tiden föreningen var aktiv.

Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Den kommer att kompletteras med flera bilder och texter.

  


   

Har du saker du inte behöver men är för bra för att

slänga? Vi kan ta emot dina saker till vår loppis.

Kontakta AnnaMaria Jakobsson på

 tel. 070-588 47 56 så får du hjälp.

 


Lotterivinster mottages.

 Vill du skänka någon vinst till föreningens lotterier är du välkommen

att ta kontakt med Lisbeth Petersson, telefon 0490-42047.

Det finns behov av vinster både till årsmöte, midsommarfirande och

kulturafton. 


 

 Är du intresserad av gamla kartor?

Då kan du gå in på Lantmäteriets hemsida med historiska kartor. Där finns kartor och dokument från 1600-talet fram till 1928. Det behövs ett tilläggsprogram, men det finns att ladda hem på hemsidan och är gratis. Klicka på länken här: https://etjanster.lantmateriet.se/historiskakartor/s/advancedsearch.html


Två kyrkogårdsvandringar gjordes sommaren 2014. Du kan läsa om dom här.  Den 6/6 och den 3/8


   

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

 För mer information kontakta Anders Johansson, tel: 073-0364592

e-post till föreningen: info@tornsfalls.se

 

Du är vår [counter] besökare sedan 

2011-01-07

 

Välkommen att stödja vår förening och bli medlem.  Klicka här för att     

"Bli medlem" 

och för att läsa mer om hur Du går tillväga.


 På grund av tekniska problem är Gästboken nedstängd. Har Du några frågor eller andra synpunkter tar vi tacksamt emot dem via mail. Skriv till:  tornsfall.hembygd@telia.com

 

Nyhet

Nu finns det en ny flik "Efterlysningar", där vi bl.a. kommer att söka efter personer, bilder m.m. Vi tar emot tips på mailadressen som finns ovan.