Törnsfalls hembygdsförening

Hembygdsföreningen i hjärtat av Tjust

 

 

 

  

Törnsfalls hembygdsförening

 på "nätet"  

 

Här kommer Ni att hitta nyheter som berör vår förening

och uppgifter om vilka fina smultronställen som finns här i vår bygd.

 


 

 Ett nytt år har börjat och vi hoppas att det blir ett bra år för oss alla. Den stora händelsen i år är renoveringen av Sjöliden. Den utvändiga renoveringen kommer att påbörjas när vädret tillåter och elsaneringen nu under vintern. Hela arbetet ska vara klart i tid till midsommaren. I övrigt så kommer Torpgruppen att arbeta vidare med sitt. Årets aktiviteter kommer att meddelas här på hemsidan när det blir klart i samband med årsmötet som kommer att hållas någon gång i mars som vanligt.

                                         Hälsningar Törnsfalls Hembygdsförening

 


 

Renovering av Sjöliden.

Logga

Vår hembygdsgård är i ett stort

behov av renovering. Därför har

vi ansökt om bidrag från EU:s

Landsbygdsprogram som vi har

fått beviljat. Dels ska fasaden

renoveras och taket över "köks-

ingången" ses över, som Vikens

Villa med sitt säte i Almvik har fått i uppdrag att göra. Vidare ska

elen saneras, så den blir säker. Det uppdraget ska Uddmans El-

service, från Mommehål utföra. Arbetet med elen påbörjas under

hösten, och fasadrenoveringen under våren 2023. Arbetet måste vara

avslutat senast den 31 dec. 2023, men beräknas vara klart före

midsommaren.


 

Lite nya bilder håller på att komma in på hemsidan. Det finns

nytt både under Torpinventeringar,

Skolorna i Socknen och Gamla bilder.

Under hösten kommer det att fyllas på med flera bilder.

 


 

... budkavle går

 

     En berättelse av Elisabeth Hjortvid när budkavlen skulle föras från Törnsfall till Gladhammar 1979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Till berättelsen

 


 

Smaka på Tjust 2022

 Helgen 24-25 sept. genomfördes Smaka på Tjust i Törnsfall. I år

samarbetade vi med Södra Tjust pastorat. Tillströmningen av

besökare var inte som när vi anordnade Smaka på Tjust 1919, men

det var ändå bra med besökare, och det var nog lite mera normalt.

 På lördagen var det bara öppet vid

Hembygdsgården, då vi inte hade

tillgång till Församlingshemmet.

 Där var Johannesgårdens trädgård och

visade upp sin utställning "Mat- och

Klimatprat". 

  Dom sålde också växter, fröer och

 honung. Affären var också öppen där

 det fanns godis, honung, växter, bröd

 m.m. Margareta Rydström var där och

 sålde ägg.

 På övervåningen av hembygdsgården

fanns utställningen "Törnsfall 1919. En resa i tiden", en repris från

1919, som varit mycket uppskattad. Det var också försäljning av

korv och lotteri.

 På söndagen var församlingshemmet öppet där det serverades soppa

och ostkaka. Släktforskarföreningen var där visade hur man med

datorns hjälp kan släktforska och hjälpte även till att hitta gamla

släktingar. I kyrkan hölls det en

gudstjänst, och även visning av

kyrkan. Under eftermiddagen gjordes

ett par kyrkogårdsvandringar.

 Tack till alla Er som kom och besökte

oss och gjorde helgen trivsam.


 

 

 

 

 Friluftsgudtjänsten i Sjöliden.

 Söndagen den 14 aug. genomfördes årets friluftsgudtjänst

i Sjöliden. Prästen Eva-Lena Karls-

son höll gudtjänsten, Gunnel Ekblom

stod för musiken och Nils Carlsson

var kyrkvärd. Sjutton personer hade

samlats i det varma sommarvädret.

Efter gudtjänsten bjöd hembygds-

föreningen på kyrkkaffe med hembakat bröd.

 


Midsommarfirandet.

 Årets midsommarfirande var fantastiskt. Solen lyste från klar-

blå himmel, det var varmt, somliga kanske tyckte det var för

varmt, 28-29 grader. Besökarna vallfärdade till 

Mot Sjöliden

hembygdsgården. Man kom gående, 

cyklade, åkte bil och i lövade traktor-

vagnar. Hur många som kom vet vi inte

exakt, men det var nog närmare 400 än

350 personer.

 Ullatina Asplund-Blomstrand "kulade"

innan dansen startade och Törnsfalls

Spelemän fick bra fart på dansen trots

värmen.

Ringdansen

 

  Många jordgubbstårtor åts det också

Jordgubbstårta delux

 som man tagit med

 sig.

  Vi tackar alla som

 kom och besökte

 oss i vår hem-

 bygdsgård i Törnsfall. Hoppas att ni

 hade det trevligt och att ni besöker oss nästa år igen.

Resning av stången

 Midsommarfirandet påbörjades egentligen

redan kvällen innan då midsommarstången

kläddes. Det kom folk med blommor och ett

släp med eklöv var på plats. Tack alla ni som

hjälper till.


 Kulturvandringen den 6 juni.

 På nationaldagen, den 6 juni, anordnades en kulturvandring i

Kaffekorgarna framtagnaTörnsfalls kyrkby. Det var ett väl-

besökt evenemang med över fyrtio

besökare.

 Där berättades det om de olika husen

runt kyrkan, Averum, Sjöliden,

Kyrkskolan med slöjdhuset, Socken-

magasinet, Prostgården, Prästgården, Valnäs, Kristineberg och

Samling vid sockenmagasinet

 Ekbacken (nya ålderdomshemmet).

 Även de försvunna husen omnämndes.

  Efter kaffestunden på kyrkbacken gick

 färden, för dom som ville, vidare med 

 bil och cykel till Lilla Klockartorpet. 

 Det torpet låg längs vägen mellan Bryggartorpet och Klockartorp.

Torpgrunden har tidigare varit känd och i folkmun kallats Trulle-

hättan, men har visat sig vara Lilla Klockartorpet.

 Läs mera om kyrkbyn på länken Törnsfalls Kyrkby

 Ett stort tack till alla ni som besökte oss hälsar vi som arrangörer.

                                                          Törnsfalls Hembygdsförening

 Studieförbundet Vuxenskolan medarrangör.


 Årsmötet 2022

Årsmötet 2022 genomfördes den 10 april, i år inomhus. Mötet var

välbesökt, runt 30 personer. Efter sedvanliga mötesförhandlingar

avtackades vår kassör, Anita Svensson, och hennes efterträdare Carin

Lindberg välkomnades.

Efter en kaffepaus fick vi höra

Claes Siöstedt berätta om hur vårt

landskap har förändrats under

de senast tvåhundra åren, med

utgångspunkt av sin bok "Vart

tog du vägen drottning Kerstis

kråka". Det var ett mycket intressant

föredrag om hur skog och mark har används och förändrats sedan

början av 1800-talet fram till nutid, och om fågelarter och växer som

Claes Siöstedt

 försvunnit, men också att nya arter som till-

 kommit på grund av klimatförändringen vi har.

  Vi får heller inte glömma kaffe- och lotteri-

 kommitéerna som ordnar med gott fika och fint

 lotteri.

 

 

 


 

 

 Det bortglömda Sockenmagasinet i Törnsfall

 Vid årets kulturafton, den 21 november, berättades det om socken-

magasinet i Törnsfall. 20-talet besökare kom för att lyssna.

Sockenmagasinet i Törnsfall

   År 1803 uppmanade konungen att det

 skulle byggas sockenmagasin i alla 

 socknar i Sverige. Syftet var att 

 bönderna  i socknen skulle avvara en

 viss del av sin spannmål vid år

 med goda skördar som senare skulle

 användas vid nödår.

  I Törnsfall dröjde det dock till 1813 

 innan beslut togs att bygga ett magasin,

vilket uppfördes först 1815.  Det placerades då utanför den södra

kyrkmuren. 

 1833 togs beslut av en renovering, som utfördes 1835-1836 då

bl.a. taket byttes ut till tegel, tidigare var det nävertak. 

  År 1861 beslutades att magasinet

 skulle flyttas på grund av brand-

 risken, då det låg ganska nära både

 kyrkan och ladugården som till-

 hörde komministerbostället (Averum).

 Det fick då sin nuvarande placering

 mellan kyrkskolan och slöjdskolan.

På båda sidor av magasinet byggdes då också kyrkstallarna. Där hade

kyrkobesökarna sina hästar stående under högmässan.

 Magasinet användes under 30 år, mellan

1834 och 1864 som förvaring av spann-

mål, men har under senare år användts

som förråd av kyrkan.

 Under kvällen berättades det också om

"Torpgruppens" arbete. Det förklarades

om hur man hittar uppgifter om gamla

torp och andra gamla rester av bl.a.

tjärdalar och jordkällare. Hur gamla

kartor används för att hitta gamla stugor,

och hur man söker i bl.a. olika kyrkböcker för att hitta vilka som

bott där. Vidare så registreras platserna i något som heter "Fornsök",

som ligger på internet där alla kan gå in och se var det finns gamla

hus, gravar och mycket mer.

 

Det serverades naturligtvis kaffe med gott fikabröd och det

anordnades också ett litet lotteri.

 

 
 


    

 Inventering och dokumentation

av gamla torp och andra

kulturhistoriska platser.

 

 En ny sida har öppnats på hemsidan. Den visar var Hem-

bygdsföreningen gjort torpinventeringar, men även andra

intressanta platser finns med. GPS-koordinater är inlagda så

när man klickar på länken öppnas Google-Map och man ser

var platsen är belägen.

 Innehållet är bara en del av det material vi har, men kommer

att fyllas på vartefter.

 För närvarande finns det 30 skyltar uppsatta, då även de

sedan tidigare uppsatta skyltar medräknade. Nu tar "Torp-

gruppen" sommarledigt, men forsätter arbetet under hösten,

då det finns många platser kvar att inventera.

                                                                                            Till Torpinventeringar.

 

 

 

 


 

   Vi behöver mera loppissaker

Har du saker du inte behöver men är för bra för att

slänga? Vi kan ta emot dina saker till vår loppis.

Kontakta AnnaMaria Jakobsson på

 tel. 070-588 47 56 så får du hjälp.

 


Lotterivinster mottages.

 Vill du skänka någon vinst till föreningens lotterier är du välkommen

att ta kontakt med Lisbeth Petersson, telefon 070 307 86 23.

Det finns behov av vinster både till årsmöte, midsommarfirande och

kulturafton. 


 

 Är du intresserad av gamla kartor?

Då kan du gå in på Lantmäteriets hemsida med historiska kartor. Där finns kartor och dokument från 1600-talet fram till 1928. Det behövs ett tilläggsprogram, men det finns att ladda hem på hemsidan och är gratis. Klicka på länken här:

Historiska Kartor och Akter (lantmateriet.se)

 


   

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna.

 För mer information kontakta AnnaMaria Jakobsson

tel. 070-588 47 56

e-post till föreningen: info@tornsfalls.se

 

 

 

Följ oss på Facebook 

 

Facebook 

 

 


Filmhörnan

 

Smaka på Tjust 2019

 

 

Midsommar 2016

 

 

Tjustleden

 

                   

Midsommar 2022          

 

 

                        

  


 

 

Du är vår [counter] besökare sedan 

2011-01-07


 

Välkommen att stödja vår förening och bli medlem.  Klicka här för att     

"Bli medlem" 

och för att läsa mer om hur Du går tillväga.


 På grund av tekniska problem är Gästboken nedstängd. Har Du några frågor eller andra synpunkter tar vi tacksamt emot dem via mail. Skriv till:  tornsfall.hembygd@telia.com

 


 

En nyhet för året är att vi

 kommer att skicka ut ett

nyhetsbrev via E-post till

de medlemmar som är

intresserade av att få

information från Hem-

bygdsföreningen. Är du

intresserad av denna info

kan du maila din

E-postadress till: 

tornsfall.hembygd@telia.com